Flere steder i Europa aktionerede chauffører og fagforeninger for at gøre opmærksom på afstemningen i EU-Parlamentet. Her ved grænsen mellem Italien og Frankrig, hvor chauffører stoppede bilister og informerede dem om, hvad der er på spil.

EU-Parlamentet: Endnu en kaotisk dag for ny vejpakke

Selvom Transportudvalg forkastede store dele af forslag til vejpakke der skal regulere chaufførernes arbejdsvilkår, så glæder det Europæiske Transportarbejderforbund sig over, at forslag om at legaliserer øget ”udbytning” blev nedstemt

Torsdag forkastede et flertal i udvalget væsentlige dele af den samlede vejpakke som pt. forhandles i EU-systemet. Det var reglerne omkring køre/hviletid og aflønning, som blev stemt ned, mens en betænkning om den såkaldte cabotagekørsel blev vedtaget.

– Resultatet er kaos og ubeslutsomhed, men arbejdere og fagforeninger glæder sig over, at der ikke er flertal for reformer, som legaliserer udbytning, social dumping og farlige arbejdsbetingelser, MEP’erne har lyttet til os og er begyndt at forstå vores krav om fair transport i Europa, siger Frank Moreels, formand for det Europæiske Transportarbejderforbund, ETF.

ETF har i årevis krævet ændrede regler, som kan gøre op med social dumping og nomadekørsel på de europæiske landeveje. Men i Transportudvalget var der forslag om i stedet at forlænge arbejdstiden og tillade, at chaufførerne kunne holde deres længere hvil i førerhuset.

I dagene op til afstemningen torsdag aktionerede chaufførerne mange steder i Europa for at minde politikerne om, at de ikke skal forringe de gældende køre/hviletids-regler.

– MEP’erne stemte imod alle forsøg på at få chauffører til at sove i deres førerhuse i ugevis, og arbejde længere uden hvile. Hvilken sejr for arbejderne og ETF! Det er den mest socialt sindede afstemning i Transportudvalget i lang tid, og det er et direkte resultat af vores medlemsorganisationers mobilisering i denne uge, siger formanden for ETF’s transportsektion, Roberto Parrillo.

Chaufførerne kræver løsning

Selvom Transportarbejderforbundet glæder sig over, at der ikke er flertal i udvalget for at tillade længere arbejdstid og overnatning førerhuset, så understreger ETF’s generalsekretær, Eduardo Chagas, at ETF arbejder for en ny vejpakke, og at forbundet har spillet en vigtig rolle for at komme tæt på en ”anstændig” løsning.

EU-Parlamentet er kun den ene part i spillet om vejpakken. Det er EU-Kommissionen som har spillet ud med forslaget (Kommissionen er ene om serveretten), men Parlamentet kan stille med ændringsforslag ligesom medlemslandenes ministerråd. I sidste ende skal forslaget forhandles i de lukkede trilog-forhandlinger mellem de tre parter.

I praksis er det Transportudvalget som har mandat til forhandlingerne, men i juli sidste år stoppede et flertal i Parlamentet Transportudvalgets oplæg til forhandlingerne. Det anså chaufførerne for en delsejr, da det efter ETF’s opfattelse var et ”hyberliberalt” oplæg, som ville cementere social dumping og elendige arbejdsvilkår.

I december blev transportministrene enige om deres position til vejpakke.

Men med gårsdagens afstemning er det usikkert, hvad der kommer til at ske, da parlamentet ikke har et mandat til at forhandle den samlede pakke.

– Tiden er ved at løbe ud inden EU-valget til maj, men hvis pakken bliver behandlet snart i parlamentet, så er der brug for meningsfulde fremskridt når det gælder køre/hviletid. Det står klart, at debatten i parlamentet og hele vejpakken vil være låst, hvis ikke MEP’erne når en frem til en fair aftale om betingelserne for chaufførernes og alle trafikanters sikkerhed, siger Eduardo Chagas.

Når det gælder spørgsmålet om lige løn og udstationering, så anerkender ETF, at det forslag der var på bordet var et reelt fremskridt.

– Men det enkleste og den mest retfærdige løsning er det forslag, som Beskæftigelsesudvalget har stillet: Internationale chauffører skal have samme løn som lokale fra dag et, de bliver udsendt, lyder det fra ETF, med henvisning til den betænkning beskæftigelsesudvalget sidste år vedtog. (brink)