EU-Parlamentet enedes til sidst om holdning til vejpakke

Resultatet blev mødt med glæde både hos formanden for 3F’s Transportgruppe og i det Europæiske Transportarbejderforbund, ETF

Efter et tumultarisk forløb blev vejpakke stemt igennem i EU-Parlamentet. Torsdag nåede EU-Parlamentet et kompromis om en vejpakke, som nu skal forhandles med EU-Kommissionen og Ministerrådet i den såkaldte trilog.

De europæiske transportarbejdere har gennem flere år kørt kampagne for at få stoppet social dumping i transportsektoren. Med vejpakken kommer der ifølge ETF en række stramninger, som vil sikre bedre vilkår for chaufførerne.

ETF kalder det en virkelig sejr, at de nuværende regler for køre- hviletid bliver fastholdt, undervejs har der været forslag, som ville udvande de gældende regler. Nu mangler der så bare, at reglerne bliver håndhævet, f.eks. reglen om, at chaufførerne ikke må holde deres ugentlige 45-timers hvil i bilerne.

Spørgsmålet om weekendhvil er helt afgørende for ”konceptet,” hvor transportfirmaerne lader chauffører arbejde og leve som nomader i månedsvis. Sidste år slog EU-domstolen fast, at reglen som har eksisteret i årevis faktisk er gældende, og i en række EU-lande er der så småt kommet gang i bødeblokken for overtrædelse af reglen.

Parlamentet stemte også for, at chaufførerne skal kunne vende hjem mindst hver fjerde uge.

Skrappere regler for cabotagekørsel

Hvis vejpakken bliver, som Parlamentet ønsker, så strammes reglerne for, hvor meget udenlandske lastvogne, som har leveret gods i et land, kan lave af indenlandsk kørsel, inden de forsvinder ud af landet igen. De nye regler vil kun tillade cabotagekørsel i tre dage, hvorefter lastbilen skal returnere til det land, hvor firmaet er registreret. Her skal lastvognen til 60 timers ”afkøling,” inden det kan vende tilbage og køre cabotage i et andet land.

Parlamentet vedtog også, at chauffører skal være omfattet af det nye udstationeringsdirektiv fra dag et, de kører i et andet land. Det gælder dog ikke for transporter, der startet og slutter i chaufførens hjemland.

Parlamentets kompromis betyder, at der er gode chancer for at gøre op med postkasse-selskaberne, fordi operatørerne skal organisere kørslen, så de vognene mindst en gang hver fjerde uge, skal læsse eller losse i det land, hvor de har hjemsted, lyder vurderingen fra ETF.

– Vi er glade for kompromisset, selvom vi gerne havde set, at dele af vejpakken var blevet stærkere. Vi kommer til at holde nøje øje med, hvordan de fremtidige regler implementeres, siger formanden for ETF Frank Moreels.

– Det er uden tvivl en succes for ETF’ kampagne for fair transport, hvor fagforeninger i hele EU står sammen mod udbytning, unfair konkurrence og social dumping. Resultatet respekterer ETF’s røde linjer og er et skridt fremad for klarere og bedre regler på vores område. Med et EU-valg foran os, viste Parlamentet til sidst, at de bekymrer sig for chaufførerne og folk i Europa, siger han.

Ændrer ikke verden fra i morgen

– Det ændrer ikke verden fra i morgen. Men det betyder at nye skarpere regler om begrænsninger af cabotage, mere og bedre kontrol af transport over grænser, regler om aflønning af internationale chauffører og ikke mindst nye værn mod postkasseselskaber er stærkt på vej, skriver formanden for 3F’s Transportgruppe, Jan Villadsen på facebook.

Han forventer at aftalen falder endelig på plads i forhandlingerne mellem Europa Parlamentet, EU-kommissionen og EU’s Ministerrådet.

– I 3F Transport har vi arbejdet længe på at få gode løsninger vedtaget i EU-systemet. Og vi har påvirket, hvor vi har kunnet. Blandt andet med vores eget forslag som endte med at blive delvist vedtaget som del af vejpakkens regler om, at eksempelvis bulgarske chauffører, der kører mellem lande i Norden skal have nordisk løn og ikke må aflønnes på “bulgarsk,” skriver han. (brink)