- Det er et bagholdsangreb fra Kommissionen, og et direkte angreb på kampen mod social dumping og det skal stoppes. Regeringen og Transportministeren må sammen med de progressive kræfter i parlamentet forhindre Kommissionens attentat på aftalen, siger Nikolaj Villumsen, Enhedslistens medlem af EU-parlamentet.

EU-Parlamentet fastholder dagpengeforslag

EU-Parlamentet vil ikke genåbne dagpengesagen, og fastholder den position, som deres forgængere vedtog før valget

Det var ellers et af slagnumrene i den overståede valgkamp til EU-parlamentet, at de danske kandidater ville til Bruxelles og forhindre, at arbejdere fra andre EU-lande får lettere adgang til dagpenge i de danske a-kasser.

Spørgsmålet om, hvornår andre EU-borgere kan få danske dagpenge, og hvilke optjeningskrav der gælder, er en del af forordning 883, som skal sikre EU-borgernes sociale rettigheder, hvis de får arbejde i et andet medlemsland.

I foråret var der opnået enighed i de såkaldte trilogforhandlinger mellem Kommission, Ministerråd og Parlament om en revision af reglerne.

Kompromisset blev af både den daværende regering og oppositionen set som en trussel mod det danske dagpengesystem.

Kompromisset indebærer bl.a. at andre EU-borgere kan få dagpenge efter en måneds arbejde i Danmark, hvis de i øvrigt har været medlem af en a-kasse i et år i deres hjemland. Samtidig forlænges muligheden for at ”tage dagpengene med” sig ud af landet til seks måneder i stedet for som i dag tre måneder.

Men helt mod sædvane forkastede et såkaldt blokerende mindretal i Ministerrådet aftalen i sidste øjeblik – til stor tilfredshed på Christiansborg.

En frisk start

Håbet var, at spørgsmålet om revisionen kunne starte på en frisk, når et nyt EU-parlament var blevet valgt.

Men det bliver altså ikke fra parlamentet at ”truslen mod det danske dagpengesystem” bliver afmonteret.

Det stod klart i går, hvor udvalgskoordinatorerne i Europa-Parlamentets Social- og Beskæftigelsesudvalg besluttede, at sagen ikke skal åbnes.

Koordinatorerne har en repræsentant fra alle grupper i parlamentet. Det er dem, der har hovedansvaret for at lægge Europa-Parlamentets samlede forhandlingslinje på beskæftigelsesområdet. Og besluttede at fastholde den linje, som det gamle parlament vedtog.

Ifølge DR.dk var det kun den højregruppen ECR og venstrefløjens GUE/NGL, hvor Enhedslisten Nikolaj Villumsens er udvalgskoordinator, som ville genåbne sagen.

Hos de konservative, socialdemokraterne, de liberale og de resterende grupper ønskede man ikke at justere mandatet. Derudover skal gruppeformændene i EU-parlamentet sige endelig god for at fastholde den hidtidige forhandlingskurs. Men det er næppe udsigt til at de vil undsige deres repræsentanter i Beskæftigelsesudvalget.

– Vi har haft et europaparlamentsvalg, og der er blevet sammensat et nyt parlament. Derfor er det et demokratisk problem, at vi ikke kan ændre den tidligere forhandlingsposition, siger Nikolaj Villumsen.

Nye forhandlinger

Med gårsdagens beslutning, går parlamentet til forhandlingerne med et forslag om, at udenlandske arbejdere skal kunne få dagpenge ikke efter en måned, som kompromisset siger, men efter én dags arbejde i Danmark. (Stadig under den forudsætning, at de har været i dagpengeforsikret i et år i hjemlandet.)

Da ministerrådet har forkastet aftalen skal den nu genforhandles, og det er uvist, hvornår det sker. Og spørgsmålet er også, om den nye danske regering kan finde et nyt blokerende mindretal i Ministerrådet, som kan forhindre at forordningen bliver vedtaget. (brink)