EU-fagligt netværk

”Fagbevægelsen mod Unionen” FMU er et kritisk EU-fagligt netværk af tillidsfolk fra forbund, fagforeninger og faglige klubber, samt faglige enkeltpersoner med andre tillidshverv.

Formålet med netværket er løbende at oplyse og skabe debat om udviklingen i EU, specielt ud fra lønmodtagernes interesser.

Netværket arbejder aktivt med spørgsmålet om EU’s udvikling til en overstatslig politisk, økonomisk og militær union, ved bl.a.at fastholde den folkelige og demokratiske debat.

FMU har især fokus på EU’s indblanding i danske overenskomstforhold, arbejdsmiljøet, de solidariske velfærds- og sundhedssystemer og ikke mindst lønarbejdernes demokratiske indflydelse på egne løn- og ansættelsesvilkår.

Vi arbejder for at styrke det faglige samarbejde i Europa på arbejdsplads-, fagforenings- og forbundsplan uden de bånd, som unionsudviklingen lægger på samarbejdet.
FMU samarbejder med andre organisationer og bevægelser. Dog ikke kredse og organisationer der bygger deres unionsmodstand på fremmedhad og racisme.

Forbund, fagforeninger, faglige klubber samt valgte tillidsrepræsentanter og andre med tillidshverv kan tilslutte sig FMU mod at betale et vejledende kontingent, der fastsættes af landsmødet.

Kontingentet for 2019 er sat til 150 kr. som kan indbetales på bankkonto:

Reg nr. 5501 Konto: 8979809744.

FMU er udover et landsdækkende netværk, også opdelt i en række lokale netværk, som selv fastlægger lokale aktiviteter i samarbejde med fagforeninger, klubber m.v. Der afholdes et årligt landsmøde for alle netværkets medlemmer, hvor der vælges et arbejdsudvalg, som løbende koordinerer aktiviteterne i netværket.

Kontakt til arbejdsudvalget sker ved at sende en til arbejdsudvalgets kontaktperson, Ole Jensen på: fagligt@eufagligt.dk