EU-Kommissionen: Deregulering af arbejdsmiljøet fortsat på dagsordenen

FTF kalder EU-kommissionens nye arbejdsmiljøudspil for uambitiøst og advarer om at ”regelforenkling” ikke må svække ansattes sundhed og sikkerhed på jobbet

Thyra Franks vittighed om, at Arbejdspladsvurdering er ”noget vi kopierer fra hinanden”, er ikke faldet i god jord i fagbevægelsen. Til gengæld ville EU-kommissionen til fulde forstå humoren, ældreministerens holdning er helt i tråd med Kommissionens kampagne for at fjerne ”administrative byrder” for erhvervslivet og her fylder papirnusseri som dokumentation for arbejdsmiljøet.

Tirsdag fremlagde beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen en ny plan for EU’s arbejde med arbejdsmiljøet, hvor hun lover at jagten på overflødigt bureaukrati vil fortsætte.
– I dag fremlægger vi en klar handlingsplan for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i det 21. århundrede med fornuftige regler, som er klare og i trit med tiden og kan gennemføres effektivt i praksis, sagde da hun tirsdag fremlagde et udspil om arbejdsmiljøet.

Sammen med en handlingsplan for arbejdsmiljøet, som FTF-formand Bente Sorgenfrey kalder uambitiøst, blev der fremlagt en diger rapport, som evaluerer de eksisterende direktiver og peger på mulige regelforenklinger. Det indgår i Kommissionens standende kampagne ”REFIT”, der handler om at spare erhvervslivet for ”administrative byrder”.

EU-kommissionen vil fremme ”REFIT”, hvilket betyder regelforenkling og afbureaukratisering til gavn for erhvervslivet, også på arbejdsmiljøområdet. I går blev en ny evaluering af mulige regelforenklinger af EU’s arbejdsmiljødirektiver lagt frem.
Kommissionen varsler at de næste par år vil arbejde med medlemslandene og de sociale parter om at ”opdatere eller fjerne forældede regler, hvilket skal reducere den administrative byrde – dog uden at reducere arbejdstagernes beskyttelse”, som det hedder

FTF-formanden bider fast i den sidste tilføjelse:
– Regelforenkling må ikke svække de ansattes sundhed og sikkerhed på jobbet. Kommissionen må lytte til arbejdsmarkedets parter og fagbevægelsen, siger Bente Sorgenfrey til FTF’s hjemmeside.

Hun peger på en række alvorlige arbejdsmiljøproblemer, som slet ikke er nævnt i Kommissionens udspil:
– Det er et meget uambitiøst udspil, der glemmer de atypiske ansatte samt de stigende problemer med dårligt psykisk arbejdsmiljø og ergonomi. Der er brug for ny EU-lovgivning om ergonomi og psykisk arbejdsmiljø. Desuden bør EU-kommissionen sikre, at atypisk ansatte, selvstændige og freelancere bliver dækket af EU’s nuværende arbejdsmiljølovgivning og dermed sikres i national lovgivning, hvilket de ikke er i dag, siger Bente Sorgenfrey.

Brug for større ambitioner

En af nøgleaktionerne i udspillet handler om ”fastsættelse af eksponeringsgrænser eller andre foranstaltninger for syv andre kræftfremkaldende kemikalier”.
– Vi opfylder også vores tilsagn om at bekæmpe kræft på arbejdspladsen ved at gøre noget ved eksponeringen for yderligere syv kræftfremkaldende kemikalier og således forbedre beskyttelsen af ca. fire mio. arbejdstagere i Europa, sagde kommissær Thyssen ved præsentationen.

Og nye grænser vil da også redde liv medgiver den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, men det haster med en mere ambitiøs strategi for at bekæmpe kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen. EFS mener, at der kun er tale om fem og ikke syv stoffer som Kommissionen vil have på listen over kræftfremkaldende stoffer, hvor der er skal være bindende grænseværdier.

Og så er de gældende grænseværdier ikke skrappe nok:
– De gældende grænseværdier er baseret på meget gamle undersøgelser, nogle af dem 40 år gamle, sammenholdt med det store antal af arbejdsrelaterede kræftdødsfald hvert år, så er det åbenbart at grænseværdierne ikke redder liv, siger Esther Lynch, sekretær i EFS.

Hun peger også på, at Kommissionen er langt fra sit lovede mål. Kommissær Thyssen har sat i udsigt, at sætte bindende grænseværdier for 25 nye stoffer i 2015 og nå op på 50 i 2020. Men med de 13 der blev tilføjet i maj 2016 og de fem der foreslås nu, så der er langt til målet, konstaterer EFS. (brink)