Der var masser af modstand mod CETA inden den trådte i kraft, her tysk demo mod at købe "katten i sækken"

EU-Kommissionen løber fra løfter om faglige rettigheder i CETA

EU’s handelsaftale med Canada, CETA er ikke ”modellen” for handelsaftaler, som sikrer faglige rettigheder, den skal revideres nu, mener fagbevægelsen på begge sider af Atlanten

I dag og i morgen mødes topembedsmænd fra EU og Canada i Montreal om handelsaftalen CETA, som nu har fungeret i et år.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS og det Canadiske LO, CLC benytter lejligheden til at minde om, at da aftalen blev vedtaget lovede EU-Kommissionen, at den hurtigt skulle ”evalueres” og bl.a. skulle de faglige rettigheder styrkes. De faglige rettigheder er godt nok omtalt i aftalen, men der ikke nogen mekanismer, som sikrer at de bliver overholdt.

Mødet i Montreal er en mulighed for at tage hånd om den voksende bekymring, som CETA giver anledning til, mener CLC og EFS.

CETA blev mødt med omfattende protester fra græsrødder og fagbevægelse mange steder i Europa, det fik EU og Canada til at tilføje et såkaldt ”fortolkende instrument” i aftalen, som åbner for en tidlig evaluering af aftalen.

Mange løfter

EU’s handelskommissær lovede dengang fagbevægelsen, at så snart CETA var trådt i kraft ville Kommissionen iværksætte en gennemgang af arbejdstagerkapitlerne i aftalen. Samtidig lovede den en bredere diskussion af arbejdstagerrettigheder i handelsaftaler generelt.

Men her efter et år, er der ikke sket noget, og det er på høje tid med en ny gennemgang af aftalen, mener de transatlantiske fagbevægelser.

EU har – trods løfterne – nægtet at styrke håndhævelsen af CETA’s bestemmelser om faglige rettigheder, derfor opfordrer de EU og Canada til at tage sagen op. Ifølge landsorganisationerne, så er det EU som nøler, både fagforeningerne og den canadiske regering har presset på.

– CETA blev præsenteret som en ny model for handelsaftaler. Men EU-Kommissionen afviser at gøre noget arbejdernes berettigede bekymringer. Faglige rettigheder kan stadig ikke håndhæves på linje med investorernes rettigheder. Desuden venter vi stadig på, at EU’s handelspolitik skal fremme anstændige job, beskytte og styrke de faglige rettigheder og beskytte den offentlige sektor. EU må levere de forandringer de lovede, siger Liina Carr, sekretær i EFS.

Og præsidenten for det canadiske LO, Hassan Yussuff skærper tonen:

– Uden effektive regler om faglige rettigheder og miljø, som kan håndhæves, findes der ingen progressiv handel. EU må leve op sine internationale forpligtelser om faglige rettigheder og håndhæve respekten for CETA’s bestemmelser med bindende regler, som hvis de brydes kan straffes med bøder, siger han. (brink)