EU-Kommissionen vil af med forbud mod langtidsparkering på rastepladserne

EU-Kommissionen mener det er traktatbrud og opfordrer regeringen til at hive skiltene ned og opgive forbuddet mod langtidsparkering på de statslige rastepladser

Næppe er malingen blevet tør på de mange nye skilte ved rastepladserne før EU-Kommissionen vil have dem hevet ned.

1. juli blev det forbudt lastbiler at holde mere end 25 timer på de 90 statslige rastepladser langs motorvejene.
Indgrebet, som er en del af finanslovsaftalen mellem DF og Regeringen, skal angiveligt sætte en stopper for den udbredte ”campering,” som især udenlandske chauffører bruger rastepladserne til, når de skal holde deres lovpligtige ugentlige 45-timers hvil.

Allerede inden de nye regler trådte i kraft var EU-kommissær, Bulc ude med en advarsel til Transportministeren.
– Kommissionen vil gerne påpege, at chaufførernes hvileperioder er begrundet både i hensyn til trafiksikkerheden og chaufførernes sociale rettigheder. Det har den konsekvens at parkeringsmulighederne, hverken må begrænse chaufførernes sociale rettigheder eller gøre det umuligt for dem, at opfylde deres lovmæssigt bestemte forpligtelser, skrev Violeta Bulc tilbage i april i et brev til Birk Olesen (LA).

Men forligspartierne var stålsatte og fastholdt nyordningen. Det har nu fået Kommissionen til at sende en såkaldt åbningsskrivelse til regeringen, hvor de opfordrer den til at stoppe den – efter kommissionens opfattelse ulovlige praksis.

Transportministeriet har afvist at give aktindsigt i brevet, da ”Det er fast praksis, at der ikke udleveres materiale i verserende traktatkrænkelsessager, da brevvekslingen mellem en medlemsstat og Kommissionen i disse sager betragtes som fortrolig af Kommissionen. På denne baggrund kan åbningsskrivelsen ikke udleveres”.

Men af Kommissionens hjemmeside fremgår det at Kommissionen opfordrer regeringen til at ”standse forskelsbehandlingen af udenlandske transportører og respektere friheden til at yde transporttjenester ved at fjerne begrænsningen på lastbilparkering på statsejede rastepladser.”

– Tidsbegrænsningen påvirker navnlig udenlandske transportører og udgør forskelsbehandling på grund af nationalitet, hvilket er forbudt ifølge EU-traktaterne. Derudover gør begrænsningen det umuligt for chaufførerne at overholde EU’s hviletidsregler for lastbilchauffører, som er afgørende for at sikre vejsikkerhed og overholde chaufførernes rettigheder, hedder det.
Danmark har nu to måneder til at fremsætte sine bemærkninger til Kommissionen, hvorefter Kommissionen kan beslutte at vedtage en begrundet udtalelse.

Punkt 22

Ifølge Kommissionen så tvinger forbuddet især de udenlandske chauffører ud i en punkt 22 situation, hvor de vil overtræde enten EU’s hviletidsregler eller de danske parkeringsregler.

Men samtidig er der for nylig faldet en klar dom fra EU-domstolen, som slår fast, at chaufførerne ikke må holde deres lange weekendhvil i førerhuset. Men det er altså det, kommissionen mener, at regeringen nu forhindrer dem i.

Landsklubben af godschauffører har fra starten været meget kritisk overfor de nye regler, de mener at det er en skinmanøvre, som blot skal bruges til at lade tiden.
– Det er håbløst projekt. Man hælder 20 millioner kroner ud til skiltning ved rastepladserne de næste to år. Og så får Vejdirektoratet til opgave at håndhæve det med parkeringsafgifter på 2.000 kr., hvis du overskrider de 25 timer, sagde Robert Grandt, næstformand i Landsklubben for Godschauffører til EUfagligt.dk tilbage i maj.

Godschaufførerne – og det Europæiske Transportarbejderforbund – har længe arbejdet for, at medlemslandene begynder at håndhæve det forbud, som faktisk eksisterer i EU-lovgivningen mod, at chaufførerne er lænket til deres lastbiler, når de holder det lovpligtige 45-timers ugehvil.

– Det er det eneste effektive skridt – sammen med en ordentlig løn selvfølgelig – mod social dumping i transportsektoren. I stedet prøver man, at opfinde en teknisk set ny lovgivning om 25 timers parkeringsbegrænsning, siger Robert Grandt.

De danske lovgivere er veget uden om, blandt andet med henvisning til, at rigspolitiet siger, at det er svært at løfte bevisbyrden.

– Men det kan sagtens lade sig gøre. I næsten alle vores nabolande er man begyndt at håndhæve forbuddet, Danmark er snart det sidste helle, hvor chaufførerne kan holde weekend i bilen, sagde han. (brink)