EU krav koster seks millioner jobs

EU-kommissionens krav om budgetstramninger vil koste mindst 6 millioner arbejdspladser. – Det vil føre til en europæisk ørkenvandring, hvor ledigheden vil bide sig fast, siger Signe Hansen, økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Hvis landene retter ind og følger henstillingerne fra EU om at stramme de offentlige budgetter, så vil det koste mindst 6 mil. europæiske jobs, det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

EU har givet henstillinger til 20 af de 27 medlemslande om at stramme op i budgetterne, så de inden for de næste få år overholder kravet om højst tre procents underskud på statsfinanserne af bruttonationalprodukter (BNP).

– Nu hvor vi ser de første spæde forårstegn i økonomien, så skal man passe på ikke at stramme op for meget og for tidligt. Vi har stadig ikke set en markant vending i beskæftigelsen i Europa. Derfor burde man se tiden an, siger Signe Hansen, international økonom i AE-Rådet.

– Samtidig er der risiko for, at stramningerne resulterer i en europæisk ørkenvandring, hvor ledigheden i Europa bider sig fast på det nuværende høje niveau, siger hun.

I gennemsnit anbefales det, at EU-landene strammer finanspolitikken med knap 4 pct. af BNP fra 2010-2014.

Sådanne stramninger vil få store konsekvenser for europæisk økonomi. Beregninger i prognosen viser således, at 6 millioner europæiske jobs kommer til at gå tabt som konsekvens af de europæiske stramninger.

Det sker i en situation, hvor de fleste økonomer vurderer, at 2010 vil vise forsigtig lindring af økonomierne. Væksten i Danmark forventes at ligge markant under væksten i vores samhandelslande i 2010. I 2011 er forventningen en moderat vækst, og først i 2012 ventes hjulene for alvor at være kommet i gang.

80.000 danske jobs forsvinder

– Selv i en situation, hvor Danmark undlod at stramme finanspolitikken, som der ellers lægges op til i konvergensprogrammet og regeringens konsolideringsplan, vil dansk økonomi blive hårdt ramt. Strammer EU-landene finanspolitikken, som EU har lagt op til, viser prognosens beregninger, at det vil koste over 40.000 danske job frem mod 2015, siger Signe Hansen.

Det tal skal lægges oven de job, som forsvinder, hvis den danske regerings konvergensplan bliver gennemført.
– Så er vi oppe på at der kan gå 80.000 job tabt, som samlet konsekvens af EU’s anbefalinger. Det samlede resultat af en stramning af finanspolitikken i EU har dobbelt effekt. Det er det som EU-kommissionen ser bort fra, siger Signe Hansen.

Som ringe i vandet

Hun mener ikke, at EU har øje for den såkaldte spilover effekt, hvor virkningerne spreder sig til de andre medlemslande som ringe i vandet.
– Kommissionen skeler kun til det enkelte lands budget, og går slavisk efter at det skal leve op til kravene. Vores model tager højde for de afledte effekter i de andre lande, og så er det vi ender med at miste 6 millioner arbejdspladser i Europa, siger Signe Hansen.

– De gør det modsatte af, hvad de burde gøre. I stedet for at stramme op i krisetider, så burde EU fokusere på realøkonomien. I stedet for at kræve stramninger i dårlige tider, så burde de gøre det i gode tider. I stedet har vi set, hvordan nogle lande har givet skattelettelser i opgangstider. Det har ført til store underskud, som EU nu kræver skal væk, siger hun. (brink)