EU spænder ben for norsk kamp mod social dumping

De norske regler for almengøring af overenskomster delvist underkendt af Efta-domstol

– Nu kommer vi til at møde arbejdskraft med en timeløn langt under tariffen. Arbejdsgiverne vil kunne dække sig ind under, at de følger overenskomsten, men at rejse, kost og logi er trukket fra lønnen.
Sådan vurderer lederen af det Fellesforbundets afdeling i Bergen, Roar Arbrahamsen Efta-domstolen afgørelse overfor Frifagbevegelse.no.

Dommen ligger en bombe under den norske regerings anti-dumping politik, hvor man ophøjer overenskomster til at gælde alle, der arbejder i en branche.

Efta-domstolen er EU-domstolens lillebror og afgør, om EØS-lande som Norge følger reglerne for det indre marked. Afgørelsen siger klart, at flere af de norske regler er i strid med udstationeringsdirektivet. Dommen henviser direkte til EU-domstolens afgørelse i Laval-sagen.

Efta-domstolens udtalelse er en ”vejledning” til den norske landsret, som behandler klager arbejdsgivernes hovedorganisation, NHO og Norsk Industri. Landsretten har spurgt Efta-domstolen om en række bestemmelser i den norske lovgivning er i overensstemmelse med EU’s regler, og det er de ikke.
Det gælder bl.a. kravet om at arbejdsgiverne skal betale rejse, kost og logi til udenlandske arbejdere.

Den norske LO formand hæfter sig ved at domstolens udtalelse ikke berører selve retten til at bruge almengøring som middel til at bekæmpe social dumping.

Men afgørelsen kan få store konsekvenser for tusindvis af norske job, mener Roar Abramsen.
– Hvis landsretten følger rådet fra Efta, som de sandsynligvis gør, så betyder det alvorlig konkurrenceforvridning, siger han.

Formanden for fagforeningen Unionen i Bergen, Mads Kleven deler bekymringen:
– Det vil få følger for overenskomstopgøret, og det vil få følger, når vi tænker på vikardirektivet. De faste job forsvinder når det bliver meget billigere med udenlandsk arbejdskraft. Hvordan skal vi ligebehandle arbejdstagerne, hvis vi ikke har nogen fastansatte, siger han til Frifagbevægelse.no.

– Et er at konkurrere med udstationerede, noget helt andet er, at vikarer også bliver billigere, når kost og logi skal dækkes af arbejdstageren og ikke arbejdsgiveren, siger han.
Netop EU’s vikardirektiv har fået store dele af fagbevægelsen i Norge på barrikaderne i et forsøg på at presse regeringen til at bruge den vetoret mod direktivet, som Norge har som EØS-land. (Se:

Lille trøst

Efta-domstolen godkender i sin udtalelse at den norske arbejdstid på 37,5 time om ugen kan almengøres. Det betragter den norske fagbevægelse som en sejr, fordi det sikrer de udenlandske arbejder overtidsbetaling.

De to Bergen-formænd er enige i at det er en vigtig sejr.
– Men det ligner lidt en fattigmandstrøst. Det var en vigtig sejr, men en lille sammenlignet med spørgsmålet om rejse, kost og logi, mener de.

Arvid Eikeland, sekretær med ansvar for social dumping i Fellesforbundet, er skuffet over dommen:
– Udtalelsen fra Efta viser jo at principielle domme fra udlandet, som Laval-sagen, også lægger premisserne for det norske arbejdsmarked. Nu får vi en betydelig konkurrenceforvridning, siger han. (brink)