EU strammer grebet om medlemslandene

Med ”EU-modellen” vil EU-kommissionen stramme grebet om medlemslandenes økonomiske politik, men EU’s økonomiske styring er på kollisionskurs med demokratiet i medlemslandene, advarer den Europæiske Faglige Sammenslutning

Onsdag fremlagde hele tre EU-kommissærer en ”omfattende plan”, som skal samordne og koordinerer den økonomiske politik i medlemslandene. Det har fået det temmelig uforståelige navn ”europæiske halvår.” Men den nye budgetprocedure vil ifølge kommissionen selv ”ændrer den måde, hvorpå regeringerne fastlægger deres økonomiske politikker og deres finanspolitikker.”

Allerede næste danske finanslov, skal efter planen laves på grundlag af anbefalinger fra EU-kommissionen. Når Rådet har godkendt dem, så skal medlemslandene tage hensyn til dem, når de vedtager deres finanslov og økonomiske politik i det hele taget.

– Der er tale om et ny fase i den europæiske integration, proklamerede kommissionsformand Barroso, på pressemødet ved fremlæggelsen.

Den såkaldte vækstundersøgelse, som skal lægge linjerne for landenes finanslov næste gang kræver både nedskæringer og flere arbejdsmarkedsreformer. Men udover at udpege generelle hovedretningslinjer, så kommer der senere mere detaljerede ”anbefalinger” for hvert land. Alt sammen inden de nationale parlamenter går i gang med at diskuterer, hvordan de vil indrette sig.
Udover at kræve budgetbalance, så landene lever op til EU’s krav, så fokuserer kommissionen på arbejdsmarkedsreformer.

Dagpenge skal ned

– Vi må skabe arbejdspladser, gennemføre pensionsreformer og sikre, at arbejdsløshedsforsikringen er et incitament til at søge arbejde, sagde Barroso.

I pressemeddelelse om planen kræver Kommissionen revision af dagpengesatserne, ”for at sikre, at de giver incitamenter til at vende tilbage til at arbejde,” som det udtrykkes.
Kommissionens anbefalinger indeholder ikke de store nyheder, det er mantraer de har gentaget i årevis, ”det skal betale sig at arbejde” og mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet.
Kommissionen vil have ”målrettede midlertidige reduktioner i arbejdsgivernes sociale sikringsbidrag” og skattereformer ”Det er bedre med skattelettelser end skatteforhøjelser” og så skal der være mere ”fleksible lønjusteringer og ansættelsesformer.”

Og så er der en indirekte hilsen til den danske statsminister: Kommissionen forslår en yderligere indsats for at fjerne tidlig pensionsordninger og forhøje den lovbestemte pensionsalder.

Opskrift på sammenstød

Generalsekretæren for EFS, John Monks kalder “EU-modellen” for en opskrift for et sammenstød med demokratiet.
– EU risikerer at komme på kollisionskurs med demokratiet i de lande, som ikke overholder stabilitetspagtens eller lever op til de nye krav om økonomisk styring, siger han.

– Som finanskrisen har vist, er det urealistisk at forvente at landene kan leve op til de stramme regler under ekstraordinære vilkår. Med mindre der kommer en periode med ekstraordinær vækst, vil nogle lande stadig bryde de strenge krav i 2013, siger John Monks. (brink)