Græske arbejdere har gang på gang strejket i protest mod konsekvenserne af eurogruppens beslutninger

Euroen regeres af et spøgelse

Transparency Internationals EU-afdeling sætter spot på Eurogruppen, som efter finanskrisen har taget beslutninger, som har ramt millioner på brødet

Et af EU’s mest magtfulde organer opererer helt uden for demokratisk kontrol, ja de har hverken adresse eller telefon. Alligevel er det i eurogruppen, der tages beslutninger om eurolandenes grundlæggende økonomi. Det er her man har aftalt, at f.eks. den græske fagbevægelse skulle stækkes og mindstelønnen skæres ned med en fjerdedel.

I en ny rapport fra Transparency International EU-afdeling kritiseres konstruktionen for af savne helt grundlæggende demokratiske kontroller.

Eurogruppen består af finansministrene fra de lande, som har euroen, og de mødtes oprindeligt til en slags formøder eller snakke-klub, inden det samlede råd af finansministre mødtes i EU.

Men under finanskrisen fik gruppen stor magt og tog beslutninger om kriselån til Irland, Portugal, Spanien, Cypern og Grækenland. Og ikke mindst var det her beslutningerne om, hvilke ”strukturreformer” og nedskæringer som fulgte med lånene.

Fra snakkeklub til regering

Men eurogruppen eksisterer slet ikke som en del af EU’s struktur, den er kun nævnt i et bilag i traktaten.

”Eurogruppen er blevet et nyt magtorgan i styringen af økonomien i EU siden eurokrisen, men reguleringen af eurogruppen er ikke reformeret på linje med de nye beføjelser. Eurogruppen er ikke ansvarlig over for nogen” skriver TI i sin rapport, som blev offentliggjort tirsdag.

Der er meget mystik om en institution, som tager beslutninger, som påvirker millioner af europæeres liv. PÅ den ene side, så optræder gruppen som andre EU-institutioner, med pressemøder og pressemeddelelser. På den anden side, så kan den virke næsten uvirkelig, ja nærmest spøgelsesagtig. Den opererer ikke efter EU-traktaten, og dens medlemmer kan endda hævde, at de ikke tager nogen beslutninger. De har ingen ansatte eller noget hovedkvarter, ja som den måske eneste EU-institution har de end ikke en Twitterkonto, skriver TI.

Eurogruppen beskæftiger sig med spørgsmål, som egentlig er national kompetence, nemlig landenes økonomiske politik og finanspolitik. Så eurogruppen fungerer som en slags regering, som direktøren for den Europæiske Stabiliseringsmekanisme, Klaus Regling, har formuleret det.

Demokratisk skandale

Kritikken af eurogruppen er ikke ny, den tidligere græske finansminister, Varoufakis har gentagne gange kritiseret institutionen og ikke mindst det grundlag, den tager beslutninger på.

Men også EU’s Kommissær for euroen Pierre Moscovici kaldt eurogruppens behandling af Grækenland for tæt på en demokratisk skandale.

– Lad os se det i øjnene, Eurogruppen som vi kender den er en bleg efterligning af en demokratisk institution. Afgørende beslutninger bliver taget om de nationale budgetter og reformer og ingen er – eller føler sig – ansvarlig for disse beslutninger over EU-parlamentet. Jeg vil gå så vidt at sige, at denne fejl i styringen af ØMU’en er et demokratisk underskud, og nogle gange, når vi ser på Grækenland, har det været tær på en demokratisk skandale, sagde han i september 2017.

Frem i lyset

I rapporten kommer Transparency International EU-afdeling med en række forslag der skal styrke den demokratiske kontrol med eurogruppen. Det handler grundlæggende om mere åbenhed om gruppens beslutninger og om at styrke EU-parlamentets muligheder for at kontrollerer eurogruppens beslutninger.

TI foreslår at EU’s regler om åbenhed også skal gælde eurogruppen. Gruppen skal pålægges at stille op til høringer i EU-parlamentet, den skal offentgøre detaljerede dagsordener, og indføre et register over alle gruppens dokumenter. Endelig foreslår TI, at gruppen skal have en heltids formand. I dag er det den portugisiske finansminister, som er formand for eurogruppen. (brink)