Europa ved en korsvej

Med udskrivelsen af folkeafstemning om Trojkaens krav til yderligere nedskæringer udfordrer den græske regering den europæiske elite. Faglige græsrødder opfordrer til støtteaktioner forud for afstemningen søndag

Den dramatiske situation i Grækenland kalder på solidaritet med det græske folk lyder appellen fra det europæiske faglige netværk Alter Summit og paraplyorganisationen, ”Chance Europe” som mødtes i Athen lørdag. Det skete samtidig med at den græske regering annoncerede en folkeafstemning søndag d.5. juli om det ”sidste tilbud”, som Trojkaen (EU, den Europæiske Centralbank og den Internationale Valutafond).

Regeringen har afvist kravene om pensionsnedskæringer, momsforhøjelser og yderligere deregulering af arbejdsmarkedet, som tilbuddet indebar. Men uden en ny låneaftale udløber den eksisterende i morgen tirsdag, og landet får ikke tilført den sidste lånerate, og er dermed næppe i stand til at betale de lån, som forfalder i starten af juli. 

– Europa er ved en korsvej. Trojkaen forsøger ikke bare at knuse Grækenland, de forsøger at knuse os alle. Det er tid til at hæve vores stemmer mod denne afpresning fra de europæiske eliter, lyder opfordringen fra ”Chance Europe”.

– Søndag har de græske folk muligheden for at stemme og afvise afpresningen og nedskæringspolitikken og stemme for værdighed – med håb om et andet Europa. Dette historiske øjeblik kræver at alle i Europa taler og tager stilling. Vi siger ja til værdighed, suverænitet, demokrati og solidaritet med det græske folk, hedder det.
Netværket opfordrer fagforeninger og folkelige bevægelser til at vise deres nej til nedskæringspolitikken ved demonstrationer og aktioner op til afstemningen i Grækenland.

– Det er ikke blot en konflikt mellem Grækenland og Europa. Det handler om to uforenelige visioner for Europa: Vores Europa af solidaritet og demokrati, skabt nedefra uden lukkede grænser. Og deres vision, som afviser sociale retfærdighed, nedbryder demokratiet, og modsætter sig beskyttelsen af de svageste og beskatning af de rigeste.

I Danmark er der indkaldt til demonstration torsdag i København og Århus. (brink)