4000 dør af arbejdsulykker hvert år i EU, 120.000 dør af arbejdsrelateret kræftsygdom. Nu vil fagbevægelsen have arbejdsmiljøet på EU's dagsorden

Europæisk fagbevægelse til EU-Kommissionen: Sæt nu arbejdsmiljø på dagsordenen

På den internationale arbejdsmiljødag 28. april er det værd at minde om de 4.000 som dør i arbejdsulykker hvert år i EU, men også at presse EU-Kommissionen til at få sat arbejdsmiljøet på dagsordenen, lyder det fra den Europæiske Faglige Sammenslutning

EFS benytter Workers Memorial Day til endnu en appel til EU-Kommissionen om at tage arbejdsmiljøet alvorligt. EFS vil have EU-Kommissionen til at prioriterer arbejdsmiljøet i det det planer for de næste fem års arbejde.

Allerede i september sidste år råbte fagbevægelsen op, fordi hele arbejdsmiljøområdet var udeladt i kommissionsformand, von der Leyen’s såkaldte politiske retningslinjer. EFS understreger, at vi taler om 4000 arbejdsulykker med dødelig udgang hvert år i EU, og at 120.000 hvert år dør af kræft som er relateret til arbejdsmiljøet. Kendsgerninger som EU-Kommissionen bliver ved med at vende det blinde øje til, senest da de præsenterede deres arbejdsprogram for 2019-2024.

Vender det blinde øje til

Men i lyset af corona-epidemien, som har kostet hundreder af døde i forbindelse med arbejdet, opfordrer EFS Kommissionen til at genoverveje sine ”prioriteter.” Samtidig opfordrer EFS til at sikre, at covid-19 bliver anerkendt som en arbejdsskade.

EFS vil have en plan for en nul-dødsfaldsstrategi på arbejdspladserne så dødsulykkerne kan minimeres, og samtidig en plan for at få elimineret arbejdsrelateret kræft.

– Udelukkelsen af arbejdsmiljøet fra EU-Kommissionens dagsorden var forbløffende inden krisen, i betragtning af at 4000 stadig dør i ulykker på arbejde hvert år og 120.000 dør af arbejdsrelateret kræft. I lyset af den seneste udvikling vil det være grov uagtsomhed at fortsætte med at vende det blinde øje til et spørgsmål, som handler om liv og død, siger Per Hilmersson, næstformand i EFS.

Sikkerheden skal på plads inden genåbning

– Arbejdsmiljøet har ikke fået den vigtige rolle det fortjener i Kommissionens strategi for genåbning efter Covid-19. Exitstrategien må baseres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig tilgang, og med de nødvendige værnemidler på plads, inden vi kan gå tilbage i arbejde, siger han.

– Det er på høje tid, at Ursula von der Leyen og hendes team prioriteter arbejdsmiljøet, som jo ikke var nævnt i hendes politiske anvisninger, da hun blev valgt til formand, og arbejdsmiljøet er stadig ikke nævnt i det seneste lækkede arbejdsprogram for Kommissionen, siger Per Hilmersson. (brink)