Europæisk aktionsdag i midten af maj 2009

På sit møde d. 5. Februar vil EFS (Euro-LO) beslutte sig for en europæisk aktionsdag i midten af maj måned. Det sker på initaitiv ver.di (forbund for offentligt ansatte i Tyskland) og en række andre tyske forbund.

I den anledning har ver.di´s formand Frank Bsirske udsendt et brev til alle forbundets tillidsfolk, hvor han opfordrer til en kraftig mobilisering af medlemmerne til denne aktionsdag.

Frank Bsirske skriver til tillidsfolkene, at formålet med demonstrationerne er at fremføre fagforeningernes krav til at bekæmpe krisen, og deres alternativer til den nyliberalistiske retning som EU udvikler sig i. Demonstrationerne skal derfor også ses som en optakt til EU-valget d. 7. juni

Frank Bsirske forventer at der vil blive demonstrationer i en række europæiske hovedstæder, og nævner Madrid, Rom, Paris, Bruxelles, Stockholm, Warshawa og Prag. Han forventer også at DGB (det tyske LO) beslutter sig for en demonstration i Berlin.

”Jeg går ud fra, at det vil blive hilst velkommen af ledelsen i EFS” – skriver han: – ”Tyskland er en vigtig aktør i EU. Vi må kaste al vor styrke ind på at sætte kravet om en ændring af udstationeringsdirektivet og en social protokol i traktaten over for EF-Domstolens afgørelser, der fremmer løntrykkeri. Forfatningens grundrettigheder skal være overordnet det indre markeds rettigheder om fri bevægelighed. Det er de europæiske fagforeningers krav, og det vil vi demonstrere for i midten af maj” – skriver Frank Bsirske.

Frank Bsirske mener også, at den nyliberalistiske kurs i EU skal stoppes, og krisen skal mødes med en koordineret europæisk beskæftigelsespolitik. Formanden for ver.di opfordrer derfor tillidsfolkene til af al magt at mobilisere medlemmerne til demonstrationerne i maj. (brygfinn)