Europæisk dom: Ulovligt at snage i ansattes mail

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i principiel dom om overvågning af ansatte

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols øverste ret har givet rumænsk ingeniør medhold i at det var en krænkelse af hans privatliv, når chefen læste med i hans arbejdsmail.

Ingeniøren blev fyret, angiveligt fordi han havde brugt arbejdsmailen til private mails, men hans mails var altså blevet overvåget, og det er en krænkelse af hans privatliv slår domstolens højeste instans Storkammeret fast.

Tidligere har en lavere instans givet arbejdsgiveren medhold, men den rumænske ingeniør ankede dommen.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS hilser dommen velkommen, og ser den som en beskyttelse af de ansattes rettigheder og en indskrænkning af arbejdsgivernes ret til at overvåge de ansattes elektroniske kommunikation.
– Det er et meget vigtigt skridt for at beskytte arbejdernes privatliv bedre, siger sekretær i EFS, Esther Lynch.

– Menneskerettighedsdomstolen kræver, at de nationale domstole nøje gransker sagen, før de tillader arbejdsgivere at overvåge elektronisk kommunikation på arbejdspladsen. Selvom den ikke forbyder overvågning, så den barren højt for at retfærdiggøre det, siger hun.

EFS hæfter sig, at selvom den ansatte har brugt arbejdsgiverens udstyr til personlig brug trods arbejdsgiverens forbud mod privat brug, så er konsekvensen af Menneskerettighedsdomstolens afgørelse, at det ikke retfærdiggør arbejdsgiverens overvågning af indholdet i kommunikationen eller for at afskedige den ansatte.

– Nøglespørgsmålet for medlemslandene er, at de skal se at få tilstrækkelig lovgivning på plads, som kan sikre, at arbejdsgiverne respektere deres arbejderes privatliv. Dommen gør det klart, at de ansatte ikke efterlader deres menneskerettigheder på dørtrinnet til arbejdspladsen, siger Esther Lynch. (brink)