Europæisk fagbevægelse gentager krav om social protokol

Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS er tilfreds med at EU opgiver at begrænse strejkeretten, men kræver samtidig en social protokol, som garanterer faglige rettigheder

 

EFS er tilfreds med, at EU-kommissionen har opgivet sit forslag til regulering af strejkeretten, den såkaldte Monti II-regulering. Men at kommissionen opgiver sit forsøg på at få hånd om strejkeretten i EU-regi løser ikke det problem, som var den oprindelige tilskyndelse til forslaget.
Siden EU-domstolens afgørelse i bl.a. Laval-sagen har retstilstanden i EU været sådan, at fagbevægelsen har været afskåret fra at aktionere for overenskomster, der kan sikre udstationerede arbejdere lige vilkår. En retstilstand, som bl.a. den svenske fagbevægelse mener, er i strid med internationale konventioner.

Derfor forlanger EFS nu, at kommissionen skifter spor. I stedet for at gå videre for at finde en løsning, som gør strejkeretten til et EU-anliggende, så er der brug for en social protokol, som skal tilføjes EU’s traktater.

Protokollen skal klargøre forholdet mellem grundlæggende sociale rettigheder og det indre markeds friheder, mener EFS.

Den europæiske fagbevægelse vil have slået fast, at det indre marked ikke er et mål i sig selv, men er skabt for at fremme social fremgang for menneskene i unionen.

Det skal gøres klart, at økonomiske friheder og konkurrenceregler ikke kan stå over sociale rettigheder og fremskridt. Hvis de to ting kommer i konflikt, så skal de sociale rettigheder have forrang, mener EFS.

Endelig skal det fremgå af en sådan social protokol, at de økonomiske friheder ikke kan tolkes som en ret til at omgå de nationale arbejdsmarkedsregler for at skabe unfair konkurrence på løn- og arbejdsvilkår.

– Kommissionen burde bekræfte, at EU ikke kun er et økonomisk projekt, men faktisk har som hovedformål at forbedre borgernes arbejds- og levevilkår. Kommissionen må forstå, at uden sociale fremskridt i Europa, vil arbejderne ikke fortsat støtte det europæiske projekt, siger Bernadette Ségol, generalsekretær for EFS. (brink)