Europæisk forbund stævner EU-kommissionen

EU-Kommissionen har skrottet et såkaldt forhandlet direktiv mellem statsansatte og arbejdsgiverne, nu slæber de offentligt ansattes europæiske paraplyorganisation EPSU Kommissionen for EU-domstolen

Som tidligere omtalt skrottede EU-Kommissionen i marts en aftale mellem de offentligt ansattes europæiske organisation, EPSU og arbejdsgiverne.

Aftalen handler om at sikre de statsansatte et minimum af indflydelse og ret til høring, når der sker omstruktureringer i staten.

Aftalen er et såkaldt forhandlet direktiv, hvor EU-Kommissionen skal gå videre og få aftalen vedtaget som et EU-direktiv. Men i marts meddelte Kommissionen, at den skrottede aftalen. Spørgsmålet om de statsansattes ret til information og høring er et anliggende for de siddende regeringer, slog den fast.

I går besluttede EPSU så at stævne Kommissionen for EU-domstolen, fordi den har undladt at gå videre med forslaget. Ifølge EPSU har det ellers været ”normen.”

– Vi mener, at Kommissionen har overtrådt sine beføjelser, siger formanden for det svensk forbund, ST, Britta Lejon. Hun har været en af hovedforhandlerne om direktivet.

– Spørgsmålet er principielt vigtigt for mulighederne for at have indflydelse. Derfor er det vigtigt at have stærk opbakning bag beslutningen om at stævne Kommissionen. Hvis vi ikke havde det, så havde vi været tvunget til at acceptere, at Kommissionen kan behandle parternes aftaler, som det passer dem. Og så havde vi tabt al indflydelse på EU-niveau, siger hun til ST’s hjemmeside.

Ifølge Lissabontraktaen er Kommissionen forpligtet til at fremlægge de såkaldt forhandlede direktivet for ministerrådet med henblik på at få dem vedtaget.

To års forhandlinger tre års venten

Det tog to år for parterne at få forhandlet en aftale på plads, som giver statsansatte i EU-landene visse mindsterettigheder i forbindelse med store omstruktureringer. De skal både høres og konsulteres, og de faglige organisationer skal have tid til at sætte sig ind i forslagene inden de gennemføres. Det er en slags mindste MED-aftale på europæisk plan, som Britta Lejon forklarer det.

Aftalen faldt på plads i 2015, men det er først nu, at Kommissionen endegyldigt trækker stikket.

De offentligt ansatte kan – ifølge Europortalen.se – forvente støtte fra den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS.

– Det her er en vigtig sag, og det er symptomatisk for den sociale dialog i det hele tager, den har af forskellige grunde haltet de senere år, siger Per Hilmersson, europachef i den svenske landsorganisation TCO. (brink)