Europæiske lønninger får baghjul

Hvis lønnen skulle have fulgt produktiviteten, så burde lønstigningerne have været fire gange højere de seneste seksten år, mener den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS

Hvis lønnen skulle have fulgt produktiviteten, så burde lønstigningerne have været fire gange højere de seneste seksten år, mener den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS

Den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS fortsætter sin kampagne for lønforhøjelser i overalt i EU. Nye tal fra den faglige tænketank, ETUI leverer ny ammunition til kampagnen.

Tænketanken har regnet på forskellen i udviklingen i produktiviteten og i reallønsudviklingen fra 2000 til 2016.
Ifølge EFS, så skulle lønstigningerne have været fire gange højere i perioden, hvis de skulle have fulgt stigningen i produktiviteten.

Der er selvfølgelig ingen regel for, at de to skal følges ad, men det store gab mellem de to kurver viser ifølge den europæiske fagbevægelse, at fordelingen mellem løn og profit går den gale vej.
– Forholdet mellem løn og produktivitet er et centralt element i en fair fordeling mellem arbejde og kapital. Fagbevægelsen ønsker en løn-mekanisme, som tager højde for de økonomiske realiteter, skaber inkluderende vækst og sikrer, at arbejdet får sin fair andel af de skabte værdier. For at opnå rdet, er det et vejledende princip, at de nominelle lønstigninger skal kompensere for inflation og afspejle væksten i produktiviteten, skriver ETUI.

De ny udregninger viser, at for EU som helhed, skulle lønstigningerne have været fire gange højere gennem de sidste 16 år, hvis de skulle have fulgt trop med den øgede produktivitet.

Snittet dækker over store forskelle i de enkelte EU-lande (Danmark er ikke mellem de enkeltlande som indgår i undersøgelsen).

Brug for at styrke kollektive forhandlinger

Men i lande som Tyskland og Kroatien voksede produktiviteten tre gange mere end lønningerne, i Belgien og Polen var to gange mere end lønnen.

I Ungarn, Rumænien, Portugal og Grækenland har der været et direkte reallønsfald de sidste 16 år – også selvom produktiviteten er vokset i perioden.

– Lønstigningerne har haltet bagefter i årevise. Arbejdende mennesker får ikke deres fair del af værdien af deres arbejde. Gabet mellem stigningerne i produktivitet og løn er et godt bevis på behovet for lønstigninger til arbejdere i hele EU, siger Esther Lynch, som er sekretær i EFS.

Hun peger samtidig på, at der er behov for kollektive forhandlinger i hele EU for at opnå anstændige og rimelige lønforhøjelser.

– Regeringer og EU-institutioner burde gøre alt, hvad de kan, for at muliggøre og opmuntre kollektive lønforhandlinger, siger Ester Lynch. 

Og tænketanken ETUI følger trop:
– Afkoblingen af lønnen fra produktiviteten skal korrigeres, og politikker som lægger pres på lønningerne må udfases fuldstændigt. I stedet for yderligere at underminere de kollektive forhandlinger, så er der brug for at styrke dem, hedder det i ETUI’s præsentation af de nye tal. (brink)