Europarådet: Styrk strejkeretten

Krisen skal ikke bruges til at begrænse de faglige rettigheder, lyder det fra Europarådet, som opfordrer medlemslandene til at styrke de faglige rettigheder og stoppe nedskæringspolitikken

Europarådets parlamentariske forsamling vedtog onsdag to rapporter, som påpeger, at krisepolitikken i en række lande har ført til at menneskerettigheder og faglige rettigheder er blevet tilsidesat.

Europarådet opfordrer medlemslandene til at tage skridt til at beskytte og styrke ”retten til at organiserer sig, til kollektive forhandlinger og til at strejke”, hedder det i en resolution, som blev vedtaget på baggrund af en rapport som den tyske Linke politiker Andrej Hunko står bag.

– Investering i sociale rettigheder er en investering i fremtiden, opbygningen af bæredygtige socio-økonomiske systemer i Europa kræver at sociale rettigheder beskyttes og styrkes, hedder det.

– Særlig retten til kollektive forhandlinger og til at strejke er afgørende for at sikre, at arbejdere og deres organisationer effektive kan deltage i den socio-økonomiske proces og fremme deres interesser i løn, arbejdsvilkår og sociale rettigheder, fastslår rådet.

Europarådet opfordrer samtidig til at rettighederne genetableres i de lande hvor, love og reguleringer på det seneste har undergravet dem. 
Resolutionen peger ikke på, hvilke lande det drejer sig om, men Andrej Hunko nævnte i sin tale Grækenland og Spanien som eksempler på lande, hvor strejkeretten og retten til kollektive forhandlinger er udhulet.

Rapporten slutter med en opfordring til de europæiske regeringer om at stoppe med nedskæringspolitikken, i stedet skal der fokus på en aktiv investerings politik, en stærkere involvering af de sociale parter og fremme af værdigt arbejde til alle.

Nedskæringspolitikken ignorer rettigheder

Nedskæringspolitikken var også i fokus for Europarådets anden rapport, som Enhedslistens medlem af Europarådet, Nikolaj Villumsen stod for. Den blev også vedtaget af Europarådets parlamentarikere onsdag.

Rapporten kritiserer den nedskæringspolitik, som har været EU’s krisemedicin de sidste fem år. Nedskæringspolitikken har udhulet de menneskerettigheder, som landene ellers har forpligtet sig til at overholde i bl.a. den europæiske menneskerettighedskonvention og det europæiske sociale charter. 

Europarådet opfordrer medlemslandene til at ”investere i bekæmpelse af ulighed, som en måde at bekæmpe krisen, og tage skridt til at begrænse krisens konsekvenser for de mest sårbare grupper af mennesker”.

Europarådet mener, at selve det at fastholde et højt niveau af social sikkerhed og bekæmpelse af ulighed kan bidrage til at stimulere vækst og reducere fattigdom på lang sigt. Positive foranstaltninger som beskytter svage grupper og deres deltagelse i samfundet bør sikres mest muligt. Rådet er overbevist om at social retfærdighed kan betale sig økonomisk og socialt på lang sigt, hedder det bl.a. (brink)