Europarådet: Svensk lavallov krænker faglige rettigheder

Den såkaldte lavallov krænker både strejkeret og fagbevægelsens ret til at forhandle, fastslår udvalg under Europarådet, som afviser lovgivning som dikterer, hvad fagbevægelsen må stille af krav.

Den svenske regerings tilpasning af lovgivningen til EU-domstolens dom over svenske bygningsarbejdere, som blokerede en byggeplads i Vaxholm, er selv i strid med internationale konventioner! Det fastslår Den Europæiske komite for sociale rettigheder under Europarådet. Komiteen overvåger at medlemslandene efterlevet det rådets sociale charter.

Chartret forpligter medlemslandene til at sikre borgerne strejkeret og ret til at indgå kollektive overenskomster.
De svenske hovedorganisationer klagede for et år siden til komiteen over den svenske lavvallov, som de mener, krænker de faglige rettigheder. Og fagbevægelsen får nu medhold i sin klage.

Loven begrænser fagbevægelsens muligheder for at true med konflikt for at få overenskomster med udenlandske firmaer, som udstationerer i Sverige. Loven begrænser også de krav, som fagbevægelsen må stille til de minimumskrav, der er omtalt i udstationeringsdirektivet. I praksis betyder det, at udstationerede arbejdere kan arbejde på dårligere vilkår end deres svenske kolleger.

Loven blev indført i 2010 efter en konflikt på Vaxholm skole, hvor byggearbejderforbundene havde blokeret det lettiske firma Laval. EU-domstolen afgjorde at konflikten var i strid med EU-lovgivningen og førte til at den svenske arbejdsret efterfølgende dømte konflikten ulovlig og pålagde fagforeningerne erstatning til det lettiske firma.

Tidligere har en komite i ILO også kritiseret Sverige for loven og anbefalet at de ændre loven og betaler fagforeningernes tilbage.

Svensk LO er meget tilfreds med meldingen fra Europarådet:
– Det er en meget positiv melding, som i princippet giver fagbevægelsen ret på hvert eneste punkt. Det betyder en skarp kritik af lavallovgivningen. Vi har nu en ny retsopfattelse i Europa, efter Europarådets og ILO’s udtalelser. Det er på høje tid, at regeringen ophæver lavallovgivningen, siger LO’s chefjurist, Claes-Mikael Jonsson. (brink)