- Fagtoppen – både herhjemme og i Europa – må forstå, at høflig social dialog, pæne konferencer, pindemadder og skåltaler ikke dur. Der skal aktiv solidaritet til, siger John Ekebjærg-Jakobsen, formand, Byggefagenes Samvirke

EU’s arbejdsgivere sætter trumf på krav om mere indre marked

Ny europæisk arbejdsgiverformand bruger USA’s præsident som argument for offensiv for bedre vilkår for europæiske virksomheder

Business-Europe, arbejdsgivernes sammenslutning i EU har fået ny præsident, Pierre Gattaz. Som har benyttet sin tiltræden til at kalde til kamp for en ny offensiv fra arbejdsgiverne.

– Erhvervslivet skal hæve stemmen. Vi må sige højt og klart, hvad EU skal gøre for at forme globaliseringen, for at komme på vindersiden af digitaliseringen og for skabe et stærkt EU med mindre bureaukrati og mere effektivitet for firmaerne og borgerne, sagde han for nylig på et møde for de polske arbejdsgivere.

Pierre Gattaz brugte udsigten til en handelskrig med USA som en trumf i sin argumentation.

– Vi skal have mere indre marked, hvis vi skal kunne klare os over for Trumps USA og den konfrontation, han udsætter firmaerne for i EU. Fri bevægelighed for varer, tjenester, kapital og folk er et absolut ’must’ for at bygge et stærkt Europa, konkluderede han.

Udmeldingen fra den nye præsident har fået formanden for Byggefagenes Samvirke i København, John Ekebjærg-Jakobsen til tasterne.

– EU-arbejdsgiverne blæser til kamp over for Trump og ønsker mere indre marked. Men det betyder mere social dumping og diskrimination af udenlandske kolleger, skriver han i en kommentar på Samvirkets hjemmeside

– Nu trækkes fronterne op. Gattaz kan godt få øje på en mulighed, når den står på hans dørtærskel. Trump vil føre handelskrig mod EU. Hvad gør Gattaz så? Jo, EU-virksomhederne skal have bedre konkurrencevilkår, så de kan modstå presset fra den amerikanske præsident. Altså: mere løndumping og konkurrence over grænserne, så bureaukrati og handelshindringer ikke generer erhvervslivet. Hvem betaler? Det gør vi hernede på gulvet, skriver han.

Brug for aktiv solidaritet

Han henviser til, at EU på sit sociale topmøde i Göteborg sidste år lovede et mere ”socialt Europa.”

– Et mere socialt Europa var på dagsordenen, og mange gyldne hensigtserklæringer blev udstedt. Noget måtte jo gøres for at dulme de blomstrende frustrationer, som befolkningerne i Europa har oplevet med krise, løndumping og migrationspres på grænserne. Og på den politiske scene har højrekræfterne trængt sig længere og længere frem på banen, så noget skulle ske, skriver John Ekebjærg.

– Godt, så! Men fine erklæringer gør det ikke. Der hviler derfor et kæmpe – og jeg mener KÆMPE! – ansvar på de faglige organisationer i Europa for at stoppe dette pres nedad. Et konkret initiativ er indførelse af en social protokol i EU-traktaten, som forhindrer landenes OK-regler i at blive udhulet og fuskerbagmænd i at bruge udenlandske kolleger som løndumpere, skriver han.

– Men det er ikke nok i sig selv. Fagtoppen – både herhjemme og i Europa – må forstå, at høflig social dialog, pæne konferencer, pindemadder og skåltaler ikke dur. Der skal aktiv solidaritet til. Der skal være fælles aktioner over grænserne. Der skal samling af fag og brancher til for at stille en modstand op, hvis der skal vises en vej ud af denne sump, lyder opfordringen fra John Ekebjærg-Jakobsen. (brink)