EU's arbejdsmarkedsmyndighed ELA fejrer her sin etårs dag, fagbevægelsen er knap så imponeret

EU’s arbejdsmarkedsmyndighed beskyldes for nøl

EU’s arbejdsmarkedsmyndighed ELA har efter et år ikke taget konkrete skridt i dumpingsager, det sætter EU’s troværdighed på spil, mener den Europæiske Faglige Sammenslutning

Den blev kaldt kronjuvelen i EU’s sociale søjle, da EU’s kommissionen foreslog at EU skulle have sin eget arbejdstilsyn, ELA.

ELA blev lanceret som EU’s eget organ til bekæmpelse af social dumping af udstationerede arbejdere i EU-landene. Og den blev da også taget godt imod da den blev etableret for et år siden.

Den Europæiske Faglige Sammenslutning gav den nye myndighed en morgengave med 10 sager om grov social dumping rundt om i Unionen. Så havde myndigheden lige som noget konkret at gå i gang med.

Men her et år efter har ELA fejlet og ikke formået at handle i de sager de fik forelagt dengang, konstaterer EFS i en kritisk pressemeddelelse.

ELA har kun formået at skrive breve til de EU-lande, som er involveret i sagen. De arbejdere som er blevet snydt har endnu ikke hørt fra tilsynet. Derfor rejser EFS sagerne på ny over for tilsynet og tager et par nye sager med.

Blandt de 10 sager, som EFS rejste for et år siden var nogle af de mest typiske former for misbrug af udstationerede arbejdere. Der var arbejder som havde ventet fire år på at få udbetalt manglende løn efter udstationering i Tyskland. Der var 45 stilladsarbejdere i Danmark, som har fået under det halve af overenskomsten i løn for deres arbejde. Og næsten 400 arbejdere i Tyskland, som hverken fik den lovfæstede mindsteløn eller feriepenge.

I denne omgang har EFS også taget sager med om misbrugte sæsonarbejdere i landbruget og blandt søfolk.

Samtidig med at genrejse sagerne har EFS også beklaget sig til de ansvarlige EU-kommissær over nølet.

EU’s troværdighed på spil

– Etableringen af ELA for et år siden bragte om, at gennemførelsen af EU-regler om lige løn og rettigheder for mobile arbejdere ville være begyndelsen på enden for den slags udbytning. Men selvom ELA først er helt udbygget i 2024, så er der ikke med glæde at vi i fagbevægelsen må sige, at ELA ikke indtil videre har fulgt effektivt op på det konkrete misbrug af sårbare arbejdere, som de blev gjort opmærksom på, siger næstformand i EFS, Per Hilmersson.

– Alt for mange udstationerede arbejdere er fanget i en skyggeøkonomi, hvor rå arbejdsgivere laver profit på løndumping og ser stort på grundlæggende rettigheder som feriepenge, sygefravær og social sikring, siger han.

– Det handler om at prioritere at ELA bliver fuldt funktionsdygtig, så det sikres, at de sager fagbevægelsen præsenterer bliver ordentlig efterforsket også med grænseoverskridende inspektioner. Det er ikke kun ELA’s troværdighed, der er på spil, men tilliden til EU afhænger af, om det indre marked og den fri bevægelighed er fair for arbejdende mennesker, siger Per Hilmersson.  (brink)