EU’s gældsbjerg vokser

Trods sparepolitik og skrappe regler om at begrænse statsgælden så vokser den stadig i EU-landene

Det er i strid med EU-reglerne, alligevel vokser EU-landenes samlede statsgæld, viser foreløbige tal fra EU statistiske kontor.

Sidste år når gældsbjerget samlet set op på 87 procent af EU-landenes bruttonationalprodukt. De stramme EU-regler foreskriver ellers, at gælden ikke må være højere end 60 procent.

Dermed er gælden næsten en halv gang større end foreskrevet, og det på trods af at flere af Eurolandene er tvunget til at sluge den nylibereale nedskæringsmedicin, som angiveligt skulle kunne dæmme op for gældskrisen.

Grækenland topper med en statsgæld på 177 procent, mens Italien og Portugal når op over 130 procent af BNP. Men heller ikke frontløberen for sparepolitikken Tyskland, kan leve op til kravene, den tyske statsgæld var sidste år godt 74 procent. Men også de tre andre store økonomier i EU ligger langt over det tilladte: Storbritannien (89 %), Frankrig (95 %) og Spanien (97 %). Mens Danmark ligger langt under med en gæld på 45 procent.

Danmark havde sammen med Tyskland, Estland og Luxembourg overskud i statskassen sidste år, men EU som helhed sneg sig under reglen om, at underskuddet på statsfinanserne højst må være 3 procent. Gennemsnittet for EU-landende var sidste år 2,9 procent.

Gennemsnittet dækker dog over meget store forskelle fra overskud i de fire lande til Cypern, som havde et budgetunderskud på næsten 9 procent af BNP. (brink)