EU’s politik i Grækenland kritiseres igen af Europarådet

Europarådets Komite for Sociale Rettigheder, ECSR, kritiserer igen indgreb i overenskomster og pensioner i Grækenland

EU’s og Trojkaens barske krise-medicin til grækerne er et brud på det europæiske sociale charter, det slår Europarådets Komite for Sociale Rettigheder, ECSR fast i en række sager, som den græske fagbevægelse har indbragt for Europarådet. Det er anden gang Europarådet har været ude og kritiserer den krisepolitik, som den græske regering gennemfører efter aftale med EU, Centralbanken og valutafonden, den såkaldte Trojka.

Selvom komiteen anerkender at et land kan beskære de sociale ydelser uden at bryde det sociale charter, så er den samlede effekt af serie nedskæringer af pensioner og lønninger et brud på det Europæiske sociale charter fra 1961, helt præcist mener komiteen, at Grækenland bryder med chartrets kapitel 12 paragraf 3, om retten til social sikkerhed.

– Komiteen mener, at den kumulative effekt og den måde nedskæringerne af både offentlige og private pensioner er gennemført på fra 2010 og fremad er et brud på chartret, hedder det i en udtalelse fra komiteen.
Europarådets komite har grundigt behandlet klager fra fem græske fagforbund og den samlede konklusion er altså, at den græske regering bryder det charter, den er forpligtiget til at følge. Men kritikken rammer også EU og Trojkaen som helhed, da de kritiserede indgreb er aftalt med dem, som en forudsætning for de græske nødlån.

Generalsekretæren i den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, Bernadette Ségol, siger, at ECSR dermed helt klart peger på, at der er sket brud på det europæiske sociale charter.

– Det er et klart signal til de græske myndigheder, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond om hurtigt at få stoppet, at lande indfører barske krisepolitikker, der fører til beskæringer i blandt andet pensioner, og som krænker internationale forpligtelser i de berørte lande, siger Bernadette Ségol.

Europarådets kritik er blot endnu en i den stribe af internationale fordømmelser, som efterhånden har rejst sig mod EU’s nedskæringspolitik. Tidligere har FN’s internationale arbejdsorganisation, ILO kritiseret EU’s politik i Grækenland. I sidste uge var det en udsending fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder, som efter et besøg i landet i kraftige vendinger kritiserede politikken. (brink)