Fælles demo i Bruxelles mod social dumping

Den europæiske sammenslutning af bygnings- og træarbejdere kalder til demonstration 23. januar i Bruxelles.

For første gang samles arbejdere fra hele Europa til en fælles demonstration mod social dumping i gaderne omkring EU’s hovedkvarter i Bruxelles. Det er den europæiske sammenslutning af bygnings- og træarbejdere, EFBWW som står bag manifestationen. En række danske bygningsarbejderforbund et tilsluttet sammenslutningen.

Siden østudvidelsen har især de skandinaviske fagbevægelser haft hænderne fulde med at forhindre at udstationerede kolleger fra Østeuropa arbejdede på dumping vilkår, men nu forsøger EFBWW at kalde til fælles kamp mod social dumping, som foregår i hele EU. F.eks. er problemer med underbetalte chauffører fra østeuropa udbredt i hele EU, også på slagterierne i EU er der udbredt brug af såkaldte kolonnearbejdere fra Østeuropa.

Demonstrationen er et led i en kampagne mod social dumping, hvor sammenslutningen kræver stop for social dumping i EU.
– Vi har brug for anstændig forebyggelse, behørig kontrol og effektive sanktioner, lyder kravet fra EFBWW. Som forlanger at det såkaldte håndhævelsesdirektiv om udstationering skal ”fuldstændigt eliminere socialt bedrageri, falske selvstændige og postkasseselskaber.” Samtidig bør det sikre lige vilkår, lige rettigheder og lige løn for lige arbejde, mener den faglige sammenslutning.

Kravet indebærer et opgør med EU-domstolens fortolkning af udstationeringsdirektivet, som kriminaliserer faglige organisationer, som kræver lige vilkår for udstationerede arbejdere. Det blev knæsat i domstolens afgørelse i Laval-sagen, hvor det svenske bygningsarbejderforbund fik underkendt deres blokade mod et lettisk firma.

Krav om kædeansvar

Kædeansvar er et af dansk fagbevægelses krav til den danske regeringen for at effektivt kunne stoppe social dumping. Det krav deles nu af sammenslutningen af bygnings og træarbejdere i Europa.

– Hver dag bliver udstationerede arbejdere udnyttet af underentreprenører og vikarbureauer. Derfor bør alle hovedentreprenører være ansvarlige for det sociale bedrageri der bliver begået af ALLE deres underentreprenører og vikarbureauer, skriver EFBWW i sit kampagnemateriale.

kampagnens hjemmeside er der dels en række eksempler om social dumping rundt omkring i Unionen og en række kampagnematerialer der kan hentes. (brink)