Fælles indsats overfor udenlandske arbejdere

Fagforeninger og arbejdsgivere går for første gang sammen om kurser for udenlandske arbejdere i København

Når de 18 polske arbejdere senere på måneden sætter sig på skolebænken i Malernes Fagforening i Storkøbenhavn har de deres mester med på kurset. Sammen kommer de til at møde repræsentanter fra både fagforeningen og arbejdsgiverne.
For første gang siden de østeuropæiske lande kom med i EU går parterne på arbejdsmarkedet sammen om projekt, som skal informerer de udenlandske arbejdere om den danske model og om sikkerheden på byggepladserne.
Siden i 2004 har fagforeningerne – ikke mindst i byggefagene – haft hænderne fulde med at bekæmpe social dumping og sikre de udenlandske kolleger lige vilkår. Den opgave har fagforeningerne hidtil stået ret alene med.
Men for første gang er arbejdsgiverne nu gået med i et oplysningsprojekt, som skal informere de udenlandske arbejdere om vilkårene på det danske arbejdsmarked.
På lønmodtagersiden er det Malernes Fagforening i København, Dansk El-forbund Kbh., Rør og Blik Kbh. og TIB afd. 9. På arbejdsgiversiden er det Københavns Malerlaug og arbejdsgiverorganisationen TEKNIQ, som organiserer installatørerne.
Parterne har sammen etableret projektet, som over de næste to år skal intensiverer oplysningsarbejdet over for udenlandske arbejdere. Beskæftigelsesministeriet har bevilget penge til projektet.

Endagskurser

Kurserne er foreløbig planlagt som endags-kurser, hvor de udenlandske arbejdere præsenteres for den danske model.
– Det første kursus er et pilotprojekt, vi regner med at tilpasse kurserne til de grupper, vi efterhånden får kontakt med, siger projektleder Ditte Jørgensen.
På det første kursus underviser en arbejdsmiljøkonsulent i Malerlauget om arbejdsmiljøet på de danske byggepladser. Formanden for Malernes Fagforening i København skal fortælle om den danske model og overenskomstsystemet.
– Vi vil også fortælle de polske kolleger om mulighederne for at etablere faglige klubber, om tillidsmandssystemet og det arbejdsretslige system. Det er nyt for dem, at arbejdsvilkårene ikke er lovbestemt men et resultat af en aftale mellem parterne, siger Ditte Jørgensen.
På kurset bliver der sat fokus på forskellen på at være udstationeret efter udstationeringsdirektivet og at arbejde for en dansk mester.
– Der er en tendens til, at de polske arbejdere gerne vil arbejde direkte hos en dansk mester, så de kan undgå mellemmændene, siger hun.

Organisering fra bunden

– Efter fem år med mange udenlandske arbejdere, så er erfaringen jo, at de ikke kommer af sig selv. Det afgørende er at projektet er helt nede på jorden. Vi opsøger de udenlandske arbejdere på arbejdspladserne og giver dem indsigt i, hvordan vi er organiseret i Danmark. De skal præsenteres for den gensidige respekt, der er mellem parterne. Det er noget af det, som kan være svært for udenlandske arbejdere at forstå, siger projektleder Ditte Jørgensen.
– Det gælder om at få fat i folk og informerer dem om deres rettigheder og pligter. Og så handler det ikke mindst om sikkerhed. Statistikken viser, at der sker rigtig mange ulykker, hvor udenlandske arbejdere er involveret. Det handler også om at give dem indsigt i, hvad de selv kan gøre for at skabe ordnede forhold, siger hun.

Fjern frygten

– Det handler om at komme ud og orienterer om kurserne og møde de udenlandske kolleger, så de ikke er bange for at komme. Her spiller det en stor rolle at begge parter står bag. Det betyder meget, at Malerlauget har engageret sig og stiller undervisere til rådighed. Lauget har også opfordret deres medlemmer med udenlandsk arbejdskraft at kontakte os. Vi har allerede mærket, at projektet bliver godt modtaget på arbejdspladserne, siger Ditte Jørgensen.
Men det gælder også om at komme ud i de netværk, som allerede eksisterer.
– Det kan være den polske klub som allerede eksisterer i byggefagene men også f.eks. den polske kirke. Men det projektet retter sig ikke kun mod polske arbejdere, selvom det er her, vi starter, understreger hun. Håbet er, at idéen vil sprede sig som ringe i vandet.
– Det første hold kommer i forlængelse af det arbejde der allerede er gjort for at organiserer de udenlandske kolleger. Vi har et andet hold på vej, som har været i kontakt med Malernes Fagforening forbindelse med nogle konkurser, siger Ditte Jørgensen.
– Kurserne er kun et første skridt, det skulle gerne føre til, at nogle af de udenlandske arbejdere bliver ”videreformidlet” til andre faglige kurser f.eks. om sikkerhed. Vi håber at give dem nogle redskaber, så de selv begynder at handle og spredes i de polske netværk på samme måde, som det sker i danske sjak, siger hun. (brink)