Fagbevægelsen og Covid-19 krisen: Hvordan styrker vi den faglige solidaritet

Mere om emnet

Konferencen kan følges her

Wednesday 18 November, 13.30h-16.00h

Interpretation: Engelsk, Fransk, Tysk og Svensk

13h30 – 14h00 Introduction and technical installation of the participants to the Interactio-facilities (how to speak, ask questions, mute, how do the chat works)

14h00 – 14h15 Welcome by Martin Schirdewan, Co-President of The Left/The Left/GUE/NGL and Heinz Bierbaum, TUNE-coordinator

  • Dilemma of EU Minimum wages (moderator Özlem Demirel, MEP, GUE/NGL)

14h15 – 14h30 Commission´s proposal and possible effects on collective bargaining

  • Thorsten Müller, Senior Researcher ETUI 

14h30 – 15h00 Panel

  • Ester Lynch,  General Secretary, European Trade Union Congress (ETUC)
  • Johan Lindholm, President Byggnads/Construction workers, Sweden
  • Enrico Somaglia,  General Secretary, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

Thursday 19 November, 9.30h-12.00h

Interpretation: EN, FR, DE, ES, IT

09h30 – 10h00 Introduction and technical installation of the participants to the Interactio-facilities (how to speak, ask questions, mute, how do the chat works)

10h00 – 11h15 The Covid-19 pandemic and the consequences for the trade union movementHans Jürgen Urban, Executive Bord Member, IG Metall Germany (moderator: Nikolaj Villumsen, MEP)

11h15 – 12h00 What’s in the EU pipeline for workers and trade unions, moderated by Mads Bruun Pedersen, TUNE-coordinator

Den faglige venstrefløj og venstregruppen i EU-Parlamentet holder online-konference og fagbevægelsens aktuelle udfordringer i Europa

Det faglige netværk Trade Unionist Network Europe (TUNE) holder i samarbejde med The Left (venstregruppen i EU Parlamentet, GUE-NGL) en to-dages online-konference onsdag og torsdag den 18. og 19. november.

Udover den aktuelle sundhedskrise, så bliver der på konferencen også lejlighed til at diskutere EU-Kommissionens forslag om et direktiv om mindsteløn. Forslaget har splittet den Europæiske Faglige Sammenslutnings, EFS og heller ikke på venstrefløjen i EU-parlamentet er der fodslag.

Som der står i invitationen til konferencen: ”Nogen ser det (direktivforslaget red.) som en afgørende vending for at får en nedre grænse før man ender i fattigdom. Andre er fuldstændig bekymret, fordi de frygter at de nationale kollektive forhandlingssystemer bliver ødelagt af direktivet.”

Voksende ulighed

Mindstelønsdirektiv eller ej, så konstaterer arrangørerne, at uligheden er voksende både i hvert enkelt land og mellem landene. EU havde sådan set et mål om at løfte 20 millioner ud af fattigdom inden 2020 – det er ikke sket.

– Det mest alarmerende tegn på det er ”arbejdende fattige”. Mennesker kan ikke leve af deres arbejde, og det er ikke skandaliseret. Den nye realitet er flere atypiske ansættelser prekære arbejdsvilkår, lavtlønssektorerne vokser, vandrende arbejdstagere i Europa, tekniske og strukturelle forandringer som platformsarbejdere lægger pres på lønningerne, samtidig vokser antallet af falske selvstændige, og der er nye bestræbelser på at nye ansættelsesformer til lavere løn- og arbejdsvilkår, skriver arrangørerne. (brink)