Fagbevægelsen i Horsens klar til at udfordre EU

Det bliver ikke bare blå flag og de bonede gulve, som kommer til at dominerer, når det danske formandskab holder EU-møder i Horsens. Byens fagbevægelse ruster sig til at tage varmt imod, når ministre og embedsmænd mødes i byen.

Horsens er valgt til værtsby sammen med hovedstaden, det betyder en strøm af politikere, embedsmænd og pressefolk til byen det næste halve år.

Med det lokale LO i spidsen er der gang i forberedelsen af konferencer og aktioner, som vil pege på andre løsninger på krisen og arbejdsmarkedets problemer end dem, som EU-toppen lægger op til.
– Finanskrisen og EU´s fantasiforladte og ultraliberale krav til medlemslandende om yderligere nedskæringer i velfærden for almindelige mennesker og yderligere tilskud til finansverdenen er det helt stort tema, siger Hans A. Sørensen. Han er formand for 3F Horsens og omegn og LO Horsens Hedensted og er sikker på, at det fra sidst i marts kommer til for alvor at gå stærkt.

Men også på det faglige felt skal der behandles forslag fra EU-kommissionen, som får fagbevægelsen til at rejse børster. Det gælder ikke mindst forslaget om at ”lette byrderne” for de såkaldt små og mellemstore virksomheder. Her foreslår Kommissionen, at de helt skal slippe for en række arbejdsmiljøregler.

– Dereguleringen af miljøreglerne for ”små- og mellemstore virksomheder” er en hel uhyrlig indgriben i vores ret til at forsøge at have ordentlige forhold. Det kan vel rubriceres som organiseret social dumping, siger Hans A. Sørensen.

Endelig er der også forslag i spil, som det ville være helt fint at få vedtaget, mener LO-formanden:
– Som et kuriosum kunne jeg da godt tænke mig, at der under det danske formandskabs besøg i Horsens blev indført en tobinskat. Det kunne da være helt fint med sådan en ”Note” fra EU´s ophold i vores by, siger han.

Aktivt modspil

Fagbevægelsen satser på en bred vifte af aktiviteter, og opfordrer andre organisationer til at være med til at præge formandskabet.
– Vi satser på en bred vifte af aktiviteter, lige fra konferencer, workshops og aktioner, der kan vise gæsterne, at ikke alle er lige begejstrede for den måde, EU tackler krisen på, siger Hans A. Sørensen.

I forbindelse med en EU-konference i byen d. 19. og 20. april om ”Udbredelse af demokratiske værdier” satser fagbevægelsen på en konference eller seminar om den danske model.
Allerede ugen efter lægges til en demonstration eller et protestmøde for at markere modstanden mod den social dumping, som foregår i ly af EU-reglerne. Markeringen sker i forbindelse med at beskæftigelses- og socialministrene mødes den 23. til 25. april.

Allerede dagen efter holder det danske formandskab en konference om ungdomsarbejdsløshed og uddannelse.
– Vi vil forsøge at stable en konference på benene om det samme emne., siger Hans A. Sørensen.

Samtidig vil fagbevægelsen forsøge at være til stede i billedet permanent i det halve år.

– Vi vil forsøge at have en form for permanent tilstedeværelse i for-lokalerne til møderne i Forum Horsens med materialer mod social dumping, begrænsninger i arbejdsmiljøregler og lignende, siger han.

Gå med

LO-Horsens opfordrer andre folkelige bevægelser til at være med i planlægningen af aktiviteterne i byen det næste halve år. Derfor har de indkaldt til et idéudvekslingsmøde d. 31. januar.
– Der er aftalt et uformelt ministermøde om energi og miljø, ligesom der skal være møde om EU’s måde at håndtere globale problemer på. Det vil da være oplagt, at solidaritetsbevægelser, miljø-og klimabevægelser benytter sig af den anledning til at markere sig, siger Hans A. Sørensen. (brink)