Fagbevægelsen klager til EU’s ombudsmand

EU-Kommissionen ignorerer Parlamentet og fagbevægelsen, mener den Europæiske Faglige Sammenslutning, som nu klager nu til EU’s ombudsmand

Den Europæiske Faglige Sammenslutning EFS går nu til EU’s ombudsmand med en klage over EU-kommissionen, fordi den ikke lever op til traktatens formelle procedurer.

EFS har siden krisens start kritiseret EU-kommissionens nedskæringslinje og angreb på de faglige rettigheder. Den kritik har EFS gentaget, hver gang fagbevægelsen har deltaget i formøder til EU-topmøderne, uden at det tilsyneladende har gjort indtryk hverken på kommissionen eller på regeringscheferne. Ofte har kritikken været bakket op af faglige demonstrationer både i Bruxelles og andre hovedstæder.

Den manglende lydhørhed fører nu til, at EFS forsøger at gå ”rettens vej” i et forsøg på i det mindste at få EU-kommissionen til at overholde de formelle spilleregler i Lissabontraktaten.

Det er første gang EFS går til ombudsmanden med en sag, og ifølge eufagligts kilder, er der overvejelser i den europæiske fagbevægelse om at anlægge sag ved EU-domstolen mod Kommissionen for dens rolle i Trojkaens pålæg til de sydeuropæiske lande.

EFS mener, på linje med ILO, at de indgreb mod fagbevægelsen, som følger af Trojkaens aftaler med de gældsplagede lande, har betydet indgreb mod grundlæggende faglige rettigheder. Faglige rettigheder som vel at mærke er beskyttet af det europæiske charter om grundlæggende rettigheder.

Den aktuelle klage til ombudsmanden handler om en vedtagelse i EU-parlamentet, som pålægger EU-Kommissionen at fremlægge EU-lovgivning, som angiveligt kan beskytte arbejdstagerne i forbindelse med økonomiske forandringer.

Ifølge Lissabontraktaten, så skal kommissionen reagerer inden for tre måneder, på sådan en vedtagelse. Men det er ikke sket, samtidig klager EFS over, at arbejdsmarkedet parter ikke er blevet hørt om spørgsmålet. Det skal de ifølge de formelle procedurer, som er fastlagt i traktaten. (brink)