Fagbevægelsen skal vogte kædeansvar

Stockholm by sætter fagbevægelsen til at overvåge, at alle byens udbudskontrakter lever op til overenskomstmæssige vilkår

Det nye flertal i Stockholm kommune spiller ud med et kædeansvar for alle udbud, fagbevægelsen skal selv kontrollerer at entreprenører levet op til gældende overenskomster.

Fra nytår stiller kommunen krav til leverandører og udliciterede virksomheder om at leve op til overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Samtidig indfører kommunen kædeansvar, som betyder at hovedentreprenøren får ansvaret for at underleverandører følger love og regler. Men det helt nye er, at fagbevægelsen bliver trukket ind for at kontrollere, at tingene faktisk går efter bogen.

Initiativet kommer efter kommunalvalget, som i Sverige forgår samme dag som rigsdagsvalget, hvor det borgerlige flertal i Stockholm forsvandt.

Det nye initiativ kaldes ”Vita-jobb” og skal mindske skattefusk, løndumping og sort arbejde.

– De offentlige udbud er blevet en stærk motor for sort virksomhed. Så den går det, når tilbudsgiverne får lov at konkurrerer med dårlige løn- og arbejdsvilkår, siger arbejdsmarkedsjuristen Kurt Junesjö, som sammen med en række LO-forbund har udviklet modellen.

Ser frem til opgaven

Kædeansvaret og fagforeningskontrollen er ikke kun ”forbeholdt” byggebranchen men gælder alle udbud, også inden for f.eks. ældreområdet.

– Vi stiller op med med de ressourcer som skal til at sikre kontrollen. For os er det meget vigtig, siger formanden for bygningsarbejderne i Stockholm, Christian Bengtzelius til DN.

– Vi møder ofte udenlandske virksomheder på byggepladserne, hvor folk arbejder for 60 – 70 kroner i timen, siger han.

Også formanden for Transport i Stockholm byder det nye initiativ velkommen:

– For os er det afgørende, at virksomheder som skal have del i de offentlige midler også har ordentlige arbejdsvilkår og arbejdsmiljø, siger Mikael Rolf, samtidig håber han, at det nye flertal på Stockholm Rådhus indfriet sit løfte om, at personale ikke skal siges op og søge sit job igen, når en opgave overføres fra en entreprenør til en anden.

Ikke overraskende er de svenske arbejdsgivere lodret imod, at “ræven skal vogte gåsen”, de mener ikke, at fagbevægelsen skal have en sådan myndighedsopgave. (brink)