Fagbevægelsen vil samle 1 million underskrifter mod social dumping

Fagbevægelsen i de europæiske hovedstæder forbereder underskriftsindsamling mod social dumping for at presse EU til handling

Fagbevægelsen i de europæiske hovedstæder er klar til at samle en million underskrifter for at presse EU-kommissionen til at lovgive mod social dumping.

Det fik LO-Storkøbenhavn opbakning til på en konference for hovedstædernes LO’ere i september i Athen.

– Hvis EU-kommissionen ikke af egen drift tager initiativ til at lovgive mod social dumping, står de europæiske hovedstæders fagbevægelser nu klar til at indsamle en million medlemsunderskrifter, siger LO Storkøbenhavns formand, Peter Kay Mortensen.

Fagbevægelsen i de europæiske hovedstæder er bekymret over omfanget af social dumping og støtter i en udtalelse den Europæiske Faglige Sammenslutnings krav om en social protokol i Lissabontraktaten. Den sociale protokol skal en gang for alle gøre op med den stribe af domme, som EU-domstolen har afsagt, som svækker medlemslandenes muligheder for at bekæmpe social dumping.

– Efterspørgslen efter udenlandsk arbejdskraft har vi i fagbevægelsen ikke problemer med. Så længe det foregår på overenskomstmæssige vilkår. Men når der fragtes østeuropæere på tværs af Europa, og de bliver stuvet sammen 10 mennesker i ét rum uden senge eller lys, så ligner det hvid slavehandel. Og EF-domstolen har desværre i flere tilfælde ikke været særlig hjælpsom i forhold til at opretholde princippet om, at udenlandske arbejderes lønniveau skal følge lønniveauet i det land, de arbejder i, sagde Peter Kay Mortensen på konferencen.

Derfor foreslog Peter Kay Mortensen, at fagbevægelsen ruster sig til en storstilet underskriftindsamling, medmindre EU-politikerne meget snart tager politisk initiativ til at sætte en stopper for den omfattende sociale dumping.

Udstiller EU’s svagheder

– De fire sager ved EU-domstolen, Viking, Laval, Rüffert og Luxembourg har udstillet svagheden ved den gældende EU ret i forhold til de grundlæggende sociale rettigheder og den fri bevægelighed af arbejdskraft og tjenesteydelser. EU-domstolen har godkendt et hierarki, hvor markedets friheder står over retten til kollektive forhandlinger og konfliktrethedder det i en udtalelse fra mødet.

EU-domstolen fortolker udstationeringsdirektivet meget restriktivt. Det begrænser medlemslandenes muligheder for at bekæmpe social dumping og kræve bedre beskyttelse lige vilkår for lokale og migrant arbejdere i værtslandet, hedder det.

Underskrifter nyt EU-værktøj

Planen om at skaffe 1 mil. underskrifter kommer nu, fordi den nye Lissabontraktat indeholder en mulighed for et såkaldt borgerinitiativ. Traktaten pålægger EU-kommissionen – som stadig er ene om at kunne stille lovforslag i EU – at behandle forslag, hvis 1 mil. EU-borgere kræver det.

Kommissionen er dog kun forpligtet til at se på et sådant forslag, men en underskiftsindsamling vil utvivlsomt lægge pres på kommissionen.

Kritik af hjælpepakker til bankerne

På mødet i Athen blev hovedstædernes fagbevægelser desuden enige om at udtale en stærk kritik af de europæiske regeringers iver for at holde hånden under de banker, der er skyld i krisen.

– Nationalisering af bankernes enorme tab hjælper ikke landenes økonomi eller borgerne. Tværtimod stiger arbejdsløsheden og de ansattes rettigheder, lønninger og pensioner er sat under pres, lyder det blandt andet i en udtalelse fra hovedstædernes fagforeninger.

De kræver i stedet nye vækststrategier, investeringer og uddannelse af arbejdsstyrken, så Europa gøres konkurrencedygtigt og i stand til at arbejde sig ud af den økonomiske krise. (brink)