Fagforening: Ja til bevægelighed men ikke på EU’s maner

Nej til EU’s fri bevægelighed og ja til en social protokol, er på ønskelisten hos 3F København til kandidaterne til EU-valget

3F København opfordrer sine medlemmerne til at stemme ved valget til EU-parlamentet 26 maj, men samtidig har fagforeningens bestyrelse vedtaget et valggrundlag, som sætter fokus på det pres, som EU’s indre marked skaber på ”den danske model. De opfordrer medlemmerne til at stemme på kandidater, som bakker op om valggrundlaget.

– Bestyrelsen har vedtaget et valggrundlag, som du kan læse nedenfor.  Vi sætter fokus på 4 store spørgsmål, hvor EU sætter den “danske model” under pres. Det mener vi skal stoppes, skriver de på 3F Københavns hjemmeside.

Fagforeningen har spurgt de fem første kandidater hos Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU om de kan støtte grundlaget. Og de opfordrer medlemmerne til at stemme på de kandidater, som støtter ”valggrundlaget.” (Du kan se listen her).

Fri bevægelighed skaber social dumping

– EU’s såkaldte “arbejdskraftens fri bevægelighed” skaber social dumping. Vores overenskomster sættes under pres og der skabes efterhånden et arbejdsmarked hvor stadigt flere arbejdere fra andre EU-lande arbejder uden overenskomster og på slavelignende vilkår, hedder det i valggrundlaget.

– Vi syntes det er en god ide, at arbejderne kan flytte til andre lande og arbejde, men det skal ske i respekt for aftalerne i de pågældende lande. Vi siger: Ja til bevægelighed – Nej til EU’s “fri bevægelighed”

3F København efterlyser flere initiativer for at få stoppet social dumping.

– Vi har blandt andet brug for en stærkere dansk lovgivning, der giver adgang til alle oplysninger og som straffer brud på reglerne. Vi har brug for indførelsen af kædeansvar, hvor hovedentreprenører hæfter for underentreprenører. Og så har vi brug for sociale klausuler, skriver de.

Brug for social protokol

3F København peger på behovet for en social protokol i EU, som også den europæiske fagbevægelse har foreslået:

– En sådan aftale skal føjes til de eksisterende EU-traktater og den skal fastslå, at kollektive rettigheder såsom strejkeretten og retten til organisering altid har forrang i forhold til EU’s øvrige regler – og især har forrang over de 4 såkaldte frihedsrettigheder. Vi siger: Ja til social protokol – Nej til social dumping, hedder det.

EU-Kommissionens ønske om mere indflydelse på social- og arbejdsmarkedspolitikken skal afvises mener, 3F København.

– Den (kommissionen red.)  Den ønsker en såkaldt “social søjle”, der skal regulere 20 nye områder – alt fra løn, arbejdsløshedsunderstøttelse til børnepasning. Vi mener at EU i forvejen bestemmer for meget. Vi siger: Ja til social og arbejdsmarkedspolitik der besluttes i Danmark – Nej til EU’s såkaldte sociale søjle, skriver 3F i valggrundlaget.

Skrot budgetlov

– Den danske fagbevægelse kæmper for og forsvarer den kollektive velfærd i Danmark. Vi ønsker en stor og velfungerende offentlig sektor. Dette ønske kan ikke forenes med EU’s budgetlov, der hvert år betyder nye forringelser og nedskæringer af kernevelfærd. Vi kan frigøre Danmark fra denne budgetlov – fordi vi ikke er et Euro land, lyder opfordringen til at Danmark.

Og så har fagforeningen tillid til at en ny bankunion i EU:

– Det er som at sætte en ulv til at vogte får. Vi kan sige nej til EU’s bankunion – fordi vi ikke er en del af Euro land. Vi siger: Ja til kollektiv velfærd og demokratisk kontrol med bankerne i Danmark – Nej til budgetlov og bankunion, slutter 3F Københavns valgoplæg. (brink)