Faglige rettigheder

Hvad betyder EU charter for de faglige rettigheder

Hvis den nye forfatning bliver virkelighed, så traktatfæstes EU Charter. Hvad kommer det til at betyde for de faglige rettigheder. Får vi flere eller bedre rettigheder, hvordan kommer de forskellige sæt af rettigheder til at spille sammen?