Fagligt netværk: Stop skræmmekampagnen mod det græske folk

Europæiske fagligt netværk opfordrer fagbevægelsen til at bekæmpe trusler og skræmmekampagner rettet mod de græske vælgere op til valget d. 25. januar

– Vi opfordrer den europæiske og internationale fagbevægelse til at bekæmpe de trusler og den skræmmekampagne, som nu bliver brugt mod den græske befolkning, hedder det i en udtalelse fra det Europæisk fagforeningsnetværk Trade Unionist Network Europe (TUNE). Netværket, som Byggefagenes Samvirke i København deltager i, mødtes i sidste uge i Bruxelles.

– Vi afviser arrogancen fra dem, som nægter det græske folk retten til frit at bestemme deres egen regering, ligesom vi tager afstand fra indblandingen i den græske valgkamp med misinformation, skræmmekampagner og trusler, hedder det.

Netværket gav sin fulde opbakning til den græske opposition mod den nedskæringspolitik, som Grækenland har ført de sidste fem år efter aftale med EU og den såkaldte Trojka.

Netværket opfordrer samtidig den europæiske fagbevægelse til koordinerede faglige aktioner, hvis valgresultat ikke bliver respekteret.

Valg kan åbne ny vej for Europa

– Nedskæringspolitikken medfører unødvendig og uacceptable vanskeligheder, ødelæggelser af sociale forbedringer, underminering af den økonomiske udvikling, truer demokratiet og grundlæggende rettigheder, hedder det i udtalelsen som også giver fuld opbakning til de mange kræfter, som vil en anden vej:

– Vi udtrykker for solidaritet med den græske arbejderbevægelse, sociale bevægelser og politiske kammerater i partiet SYRIZA og andre venstrekræfter, som søger at holde deres land fri af det diktatur og den afpresning, som trojkaen udsætter det for. Det er vores opfattelse, at en sejr for venstrefløjen i det kommende valg kan åbne en vej for en progressiv fornyelse i Grækenland, i Europa og andre steder, skriver de. (brink)