Fagorganisation slæber Kommissionen for EU-Domstolen

I dag går tæppet for sag, som kan afgøre, om arbejdsmarkedets parter har ret til selv at forhandle direktiver i EU

Fire år efter at de offentligt ansatte og deres modpart på europæisk plan enedes om en aftale, som var tænkt som et såkaldt forhandlet direktiv, nægter EU-Kommissionen stadig at bringe aftalen videre.

Derfor har de offentlig ansattes europæiske organisation, EPSU nu slæbt Kommissionen for EU-domstolen. Det er første gang fagbevægelsen forsøger at bruge EU-domstolen i en sag mod EU-Kommissionen. Og ifølge EPSU er udfaldet af sagen afgørende for fagbevægelsens og parternes rolle i fremtidens EU.

I 2015 landede de offentligt ansattes europæiske paraplyorganisationer et såkaldt forhandlet direktiv med deres europæiske modparter om ansattes ret til information og høring.

Aftalen mellem de to paraplyorganisationer EPSU og CESI og deres statslige modpart blev gennemført i den såkaldte sociale dialog på sektorniveau i EU. Formålet med aftalen er ifølge de faglige organisationer at lukke et hul i EU-lovgivningen, som udelukker ansatte i medlemslandenes statsadministration fra de minimumsrettigheder, som andre arbejdstagere har om ret til information og høring.

Med andre ord skal aftalen supplerer EU’s direktiv om arbejdstageres ret til information og høring, så det også omfatter de omkring 10 millioner, som arbejder i medlemslandenes statsapparater.

10 års ørkenvandring

EU-Kommissionen har tidligere afvist at ”ophøje” en aftale om frisørernes arbejdsmiljø til direktiv, og det er 10 år siden sidst, at parterne har fået ophøjet en aftale til et direktiv. Så spørgsmålet er, om det værktøj reelt er en død sild i EU-systemet. Til trods for at EU-kommissionen ikke forsømmer nogen lejlighed til at prise parternes rolle i udviklingen af EU.

EPSU peger i en pressemeddelelse også på, at Kommissionens vægring mod at gøre aftalen til direktiv er i direkte modstrid med den såkaldt ”sociale søjle,” som blev vedtaget i november 2017. Men i marts sidst år afviste Kommissionen parternes ønske.

– Aftalen skal adressere diskrimination af 9,8 millioner offentligt ansatte, som når de står over for dybtgående ændringer i deres arbejdsvilkår, er uden nogen mulighed for at skulle have noget sagt om deres fremtid. Kommissionens afslag på at lave et forslag (til direktiv red.) er en uacceptabel blokering, som står i direkte modsætning til den ”sociale søjle,” siger EPSU’s generalsekretær, Jan Willem Goudriaan.

Ifølge EPSU er Kommissionens afslag udtryk for en underkendelse af principperne for ligebehandling af arbejdere. Og beslutningen er en nægtelse af fundamentale rettigheder for 9,8 millioner offentligt ansatte, som ikke har noget at skulle sige, når det gælder afgørende ændringer i deres vilkår, det handler om deres jobs fremtid, digitalisering, sundhed og sikkerhed og ligestilling.

Endelig peger EPSU på, at Kommissionens benspænd for det forhandlede direktiv begrænser parternes i EU’s ret til at forhandle bindende lovfæstede aftaler og krænker parternes autonomi, som er et afgørende princip, der er indskrevet i EU’s traktater. (brink)