Fagtop opfordrer regeringen til at arbejde for social protokol

Mere om emnet

Se hele høringssvaret her

 

Selvom LO og FTF i høringssvar til regeringen omfavner EU’s indre marked, så erkender fagtoppen at selvsamme marked er kilden til social dumping

”Det er afgørende for EU’s fremtid, at almindelige lønmodtagere føler, at EU arbejder for dem i stedet for imod dem,” med dette fromme ønske slutter LO og FTF et høringssvar til regeringen om EU’s fremtid.

Høringssvaret er angiveligt fagbevægelsens bidrag til ”at identificere danske mærkesager og ønsker frem mod valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 og den næste Europa-Kommissions tiltræden ved udgangen af 2019.”

For LO er der ingen tvivl om, at dansk økonomi nyder godt af EU’s indre marked, de tal LO læner sig op ad, taler om at en halv million danske arbejdspladser er ”afhænger af det indre marked.”

Men, ”samtidig må vi ikke være blinde for det forhold, at den sociale dumping, som visse
sektorer på det danske arbejdsmarked udsættes for, i høj grad hænger sammen med
det indre markeds principper om fri bevægelighed af tjenesteydelser og arbejdskraft,” hedder det i høringssvaret.

Derfor mener LO og FTF, at der skal gøres en større indsats for at bekæmpe social dumping ved at forbedre de fælles europæiske regler på området og sikre en markant forbedring af deres håndhævelse i hele EU.”

Derfor ser landsorganisationerne det som en hovedopgave for en ny EU-Kommissionen og parlament sammen med medlemslandene at ”sikre en effektiv opfølgning” på den Sociale Søjle, og samtidig respektere den danske model.

Regeringen skal arbejde for en social protokol

Landsorganisationerne opfordrer regeringen til at sikre, ”at et nyt Europa-Parlament og en ny Europa-Kommission arbejder for en indfrielse af målsætningerne i den Europæiske Søjle af Sociale Rettigheder og dermed bliver en tydelig fortaler for social fremgang i EU, hvor hensynet til arbejdstagerne vejer mindst lige så tungt som hensynet til økonomiske friheder i EU,” skriver de. Hvordan en dansk regering skal kunne sikre det, overlader organisationerne helt til regeringen selv.

Men samtidig sætter de spot på den Sociale Protokol som et afgørende element, hvis den frie bevægelighed på EU’s indre marked både skal være fri og fair.

Allerede for 10 år siden rejste den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS kraver om en social protokol, som en del af EU-traktaten. EFS kræver at man med den sociale protokol gør op med den frie bevægeligheds forrang for de faglige rettigheder.

LO og FTF opfordrer regeringen til at arbejde for, at ”der på sigt tilføjes en social protokol til Lissabon-traktaten, der sikrer grundlæggende sociale- og arbejdstagerrettigheder. Målsætningen bør således være, at arbejdstagerrettigheder og sociale
rettigheder ikke underordnes de økonomiske friheder i EU’s indre marked. Den frie bevægelighed skal også være fair bevægelighed,” skriver de.

Borgerlige imod social protokol

Spørgsmålet om den sociale protokol har været rejst mange gange også i Folketinget, uden at der har kunnet skabes flertal for at Danmark skulle arbejde for den.

Senest var det på dagsordenen inden sommerferien, hvor en samlet opposition for første gang stod bag kravet.

Til gengæld var regeringen absolut afvisende, for som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har formuleret det, så vil en social protokol i den aftapning EFS har præsenteret, betyde en aflivning af indre marked.

Så det er vel et spørgsmål, hvor meget den nuværende regering vil tage højde for LO’s og FTF’s opfordringer, når den skal udpege mærkesager som Danmark skal arbejde for i EU de kommende år. (brink)