Finske postarbejdere i strejke mod forringet overenskomst

Finsk fagbevægelse viser tænder

En omfattende sympatikonflikt med 700 postarbejdere lammer store dele af den kollektive trafik og havnene i Finland

Mandag brød en omfattende faglig konflikt ud i Finland, og trods mægling mandag fortsætter den i dag med stadig flere faggrupper som går i sympatikonflikt.

Fra torsdag har havnearbejderne varslet, at går med i strejken til støtte for postarbejderne.

For fagbevægelsen handler konflikten om effektivt at forhindre, at en arbejdsgiver kan shoppe rundt mellem de kollektive overenskomster.

Tilbage i august meldt det finske postvæsen ud, at de 700 pakkesorterere skulleoverflyttes til et datterselskab, som ejes 100 procent af postvæsenet. Datterselskabet er medlem af en anden arbejdsgiverforening, og dermed omfattet af en anden og dårligere overenskomst, end den postarbejderne i dag er dækket af. Det finske postvæsen er statsejet.

Resultatet af manøvren er, ifølge postarbejdernes fagforening PAU, at de 700 pakkesorterere går op til 30 procent ned i løn og får ringere arbejdsvilkår generelt.

Og i september gjorde fagforeningen det klart, at der ikke bliver ro på området før de 700 postarbejdere er tilbage på deres gamle overenskomst.

Omfattende sympatikonflikter

Det er ikke første gang, at det finske postvæsen har forsøgt at forringe postarbejdernes overenskomst, tilbage i 2015 lykkedes det at afværge forringelser, bl.a. på grund af støtte fra andre fagforeninger.

Og denne gang er sympatikonflikterne omfattende, det rammer den kollektive transport, og færger med finsk flag ligger stille, og fra torsdag går havnearbejderne i sympatikonflikt foreløbig i to dage.

Frygten for en langvarig konflikt får butikkerne til at frygte for julehandlen og eksporterhvervene frygter en havnekonflikt kan ramme dem hårdt.

Den omfattende konflikt kommer samtidig med, at en række industrifagforeninger har varslet en todages strejke fra 9. til 11. december. Strejken 35.000 industriarbejdere og er varslet som reaktion på, at forhandlingerne om en ny overenskomst på området er strandet. (brink)