Flere øst-arbejdere i vente

1. maj falder de sidste skranker for arbejdere fra de gamle østlande i EU, det kan betyde flere udenlandske arbejdere fra vikarbureauer

Et af Danmarks største rekrutteringsbureauer for østeuropæisk arbejdskraft, Baltic Workforce, vurderer, at bureauet i år vil have 50 procent flere ansatte end i 2008.
– Vi mærker ikke finanskrisen, men i stedet stor vækst. Især i Vestdanmark er der en kraftigt stigende efterspørgsel i eksempelvis landbruget og fiskeindustrien, siger pressetalsmand Arne Larsen til Metroekspres.
– Det kan jo undre, at et vikarbureau som Baltic Workforce kan forvente en stigning, mens det alle andre steder peger nedad. Man kan få den tanke, at de er inde og konkurrere på andre vilkår, selvom det ikke er noget, jeg har belæg for, siger arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet Søren Kaj Andersen.
Siden den store udvidelse af EU i 2004 har Danmark brugt muligheden for at sætte visse begrænsninger for arbejderne. Den mulighed forsvinder 1. maj, hvorefter borgere fra de nye lande får samme rettigheder, som andre EU-borgere.
– Der er ikke tale om et dramatisk skift, fordi vi allerede har fjernet de fleste restriktioner, men der er hjørner, der nu forsvinder. Det gælder bl.a. muligheden for at ansætte vikarer uden det sker på dansk overenskomst. Det åbner nye muligheder for vikarbureauer, der f.eks. er baseret i Polen, for at tilbyde arbejdskraft, der er ansat efter polske overenskomster, siger Søren Kaj Andersen.

Begrænset succes

Hidtil har fagbevægelsen kun haft begrænset succes med at tegne overenskomster med udenlandske virksomheder, som opererer i Danmark.
En undersøgelse fra sidste år i byggebranchen viste, at højst 15 procent af arbejdsgiverne fra Østeuropa og Tyskland havde tiltrådt overenskomst med byggefagforeningerne.
– Efter 1. maj bliver der endnu større muligheder for at konkurrerer med danske arbejdere. Det er en stor udfordring for fagbevægelsen. Man skal ud og have fat i de arbejdsgivere for at presse på for en overenskomst og måske konflikte for at få det, siger han. (brink)