FN udsending: Menneskerettighederne truet i Grækenland

Udsending for FN’s Højkommissær for menneskerettigheder rettet sønderlemmende kritik mod nedskæringspolitikken i Grækenland

– Jeg opfordrer regeringen og Trojkaen (EU, Centralbanken og valutafonden red.) til at tage udgangspunkt i menneskerettighederne, når de finanspolitiske stramninger og reformpolitikken gennemføres i Grækenland for at sikre, at politikken lever op til at fremme de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som landet har forpligtet sig til at følge gennem internationale konventioner, sådan lød opråbet fredag fra højkommisærens udsending, Cephas Lumina.

Han havde netop afsluttet en uges besøg i Grækenland for at se på konsekvenserne af den krisepolitik, som landet er blevet påtvunget af Trojkaen som betingelse for at modtage nødlån.

Og FN’s udsendings dom over de sidste års krisepolitik er hård. Han mener, at en del af de menneskerettigheder, som Grækenland har skrevet under på er direkte truet af de nedskæringer, arbejdsmarkedsreformerne og privatiseringer, som regeringen har gennemført de sidste tre år.

– De tilgængelige fakta tyder på, at de alt for hårde foranstaltninger har resulteret i at økonomien er skrumpet med store sociale omkostninger for befolkningen, sagde Cephas Lumina.

Han peger bl.a. på, at folk fyres uden lovlig grund, at pensioner er blevet sænket med op til 60 procent, og det sociale sikringssystem kun omfatter en del af befolkningen, at det offentlige sundhedsvæsen bliver stadig mere utilgængeligt og endelig er der en høj grad af fattigdom blandt de græske børn.

– Jeg er bekymret over, at der blandt de virksomheder som privatiseres er nogle af dem, som sikret grundlæggende offentlige tjenester som vand, sanitet og energi, sagde han.

Trojka må ændre kurs

FN’s udsending opfordrer regeringen og Trojkaen til at ændre kurs og inkluderer bekæmpelsen af arbejdsløshed, fattigdom og en reparation af velfærdssystemet i de mål, som sættes for reformprogrammerne.

– Udvikling kan ikke være bæredygtig, hvis menneskerettighederne ikke bliver taget tilstrækkelig i betragtning. Det er en afgørende forudsætning for bæredygtig udvikling, at sikre at alle dele af samfundet deltager i beslutningerne, at bestræbelserne på at bekæmpe uligheden forstærkes, og at der er respekt og beskyttelse af alle menneskerettigheder, sagde han efter besøget i Grækenland.

Cephas Lumina pegede på, at der findes alternativer til nedskæringspolitikken.

– Et sådant alternativ er at forøge det offentlige forbrug med produktive investeringer som kan sætte gang i både beskæftigelsen og det indenlandske forbrug. Det kan føre til økonomisk vækst uden at ramme de fattigste, lød afskedssalutten fra FN’s udsending.

Den endelige rapport om den græske tragedie bliver senere fremlagt i FN-systemet. (brink)