Forhandlinger om arbejdstid i stampe

Europa-Parlamentet, EU-kommissionen og Rådet (regeringerne) kom ikke nærmere på et kompromis om forslaget til nyt arbejdstidsdirektiv, da de i denne uge havde et sonderende møde om direktivet.

EU-parlamentet vedtog for en måned siden en række ændringsforslag til EU-kommissionens forslag. Dem vil hverken Kommission eller ministerråd umiddelbart æde, derfor er der gået en forhandlingsprocedure i gang om et direktiv, som alle tre kan accepterer. Hvis de ikke bliver enige om indholdet, så bortfalder Kommissionens forslag.
Mødet var kun sonderende, og umiddelbart har parterne ikke rokket deres positioner siden parlamentets vedtagelse.
Socialdemokraternes Ole Christensen er medlem af parlamentets forligsudvalg, og han så efter mødet i Strasbourg ikke de store muligheder for et forlig, skriver fagligt.eu.
– Det er bemærkelsesværdigt, at vi fra parlamentet er enige om, at vi holder fast på vort forslag, der giver klare forbedringer. Stort set alle er enige om, at det ikke er i den nuværende krisetid, vi skal til at have folk til at arbejde mere. Og vi skal også holde fast i, at det handler om arbejdsmiljø. Men det er samtidig klart, at det tjekkiske EU-formandskab ikke synes at være parat til de store indrømmelser, siger Ole Christensen.

Tiden løber ud

EU-kommissionen har ikke officielt meldt ud, hvordan den stiller sig til parlamentets betænkning fra december. På den ene side har den antydet forståelse for dele af parlamentets holdning, men samtidig afvist, at der kan blive tale om helt at fjerne muligheden for, at man kan stå helt uden for direktivet (den såkaldt opt-out mulighed, hvor lønmodtageren ”frivilligt” accepterer længere arbejdstider end direktivet tillader)
Ifølge en opgørelse fra EU-Kommissionen overtræder 15 lande i dag bestemmelserne i det gældende arbejdstidsdirektiv.
Ifølge fagligt.eu forventer man først, at forhandlingerne går i gang 17. marts, når det sker, har parterne seks uger til at finde en løsning. (brink)