Formænd: EU medlemskab truer den svenske arbejdsmarkedsmodel

Efter fire domme ved EF-domstolen er åbenbart, at EU-medlemskabet truer den svenske arbejdsmarkedsmodel. Regeringen må forhindre at EF-domstolen udhuler den sociale tryghed, sådan lyder appellen fra tre svenske forbundsformænd, som anklager regeringen for passivitet

Se hele indlægget i Dagens Nyheter

Forbundsformændene for Akademikere, Metalarbejdere og kommunalt ansatte gør nu fælles sag og kræver i et indlæg ”Dagens Nyheter”, at den svenske regering handler for at sikre det kollektive aftalesystem.
– For medlemmerne i Akademikerforbundet SSR, IF Metal og fagforbundet SKTF er de kollektive aftaler en grundsten på arbejdsmarkedet. Regeringens passivitet vækker stor uro blandt vore medlemmer, skriver de tre formænd.
– EU må tillade, at medlemsstaterne selv regulerer deres arbejdsmarkeder. Vi kræver at regeringen snarest og senest når Sverige bliver formand for EU står vagt om det, skriver de.
– Et EU som udelukkende handler om marked og økonomiske rettigheder har ingen fremtid. Vore tre forbund, som repræsenterer lønmodtagere i både privat og offentlig sektor, kræver derfor at den svenske regering tager initiativ til en ny social dialog. Det er absolut nødvendigt, at lønmodtagernes faglige og menneskelige rettigheder garanteres i EU, skriver de.

Tillidskrise
Siden dommen i Vaxholmsagen har spørgsmålet om de kollektive overenskomster fået deres egen ”dramaturgi i Sverige”, mener de tre forbundsformænd:
– Da dommen faldt i december 2007 vakte den bestyrtelse. Det blev åbenbart at EU-medlemskaber truer den svenske model. Vaxholmdommen savner forståelse for hvordan det svenske og nordeuropæiske system fungerer.
Siden er der faldet i alt fire domme, konstaterer de, med henvisning til de såkaldt Viking, Rüffert og Luxembourg afgørelser, som alle stiller spørgsmålstegn ved aftalesystemet.
Dommene har ført til, at der er opstået en tillidskrise mellem fagforeninger og arbejdsgivere, vurderer de tre formænd.
– Spørgsmålet er om regeringen har indset alvoren i at EF-domstolen har taget stilling for markedskræfternes frihed på bekostning af den sociale tryghed. Det er urimelige domme, som gavner de mørke sider af arbejdskraftimporten. Det får konsekvenser for alle europæiske arbejdsmarkeder, i første omgang de nordeuropæiske. Det får konsekvenser for alle, som arbejder i udsatte brancher, men også for de seriøse virksomheder, som arbejder der. De kan helt enkelt ikke konkurrerer på lige vilkår.

Svaret er tavshed
De faglige organisationer i Sverige har krævet at regeringen skal foreslå ændring af svensk lov, så social dumping bliver umuligt.
– Men svaret er tavshed. Betyder det, at det er helt i orden at gæstende arbejdskraft udnyttes og misbruges, spørger de. (brink)