Formandskab med folkelig forankring

– Diskussionen om Europas fremtid er for vigtig til at overlade til EU-toppen, nyt intiativ vil sikre det danske EU-formandskab en folkelig forankring for forandring

– Merkel og Sarkozy har alt for længe været ene om at sætte dagsordenen i EU. Men deres svar forværrer kun krisen. Vores fremtid er for vigtig til at overlade til EU-toppen, derfor vil vi forsøge at give det danske formandskab en folkelig forankring og presse på for en anden dagsorden, siger formanden for Byggefagene i København, Anders Olesen.

Derfor kan EU’s økonomi og finansministre se frem til at blive mødet med krav om en anden vej ud af krisen, når de til marts mødes i København.
”Forandring nu – en retfærdig fordeling af krisens regning,”  hedder det nye initiativ, som forbereder demonstrationer og konferencer i det næste halve års tid, hvor Danmark står i spidsen for EU.

Initiativet består af repræsentanter fra fagbevægelsen, elev-og studenterbevægelsen, miljø-og klimaorganisationer, faglige og politiske ungdomsorganisationer.

– Europa står midt i en alvorlig krise, som ikke bliver løst ved at fortsætte den nedskæringspolitik, som er de europæiske lederes svar. I stedet er der brug for at kickstarte økonomien og investere i uddannelse, miljø og klimajob, siger Anders Olesen.

Det er Byggefagenes Samvirke og LO Storkøbenhavn som har taget initiativ til at samle de mange græsrødder, som lige inden jul blev enig om, at de mange EU-møder i Danmark skal have et folkeligt modspil.

– Der er brug for en samlet løsning på de udfordringer, Europa står midt i. Selvom der er tale om et meget bredt samarbejde i det her initiativ, så er vi enige om, at regningen for krisen indtil nu er blevet sendt det forkerte sted hen, siger Anders Olesen.

– Vi kan ikke acceptere, at arbejdsløsheden stiger over hele Europa, og at millioner af borgere får fjernet deres livsgrundlag samtidig med, at klimakrisen og den økonomiske krise bliver stadig mere alvorlig, siger han.

Gruppen er foreløbig blevet enige om, at der som mimimum arrangeres en konference den 28. marts fulgt op af en landsdækkende demonstration den 29. marts – dagen før EU’s økonomi-og finansministre mødes i København.

Men arrangørerne lægger op til, at der sættes gang i mange flere aktiviteter i det næste halve år.

– Det er nu, de organisationer, som allerede er tilsluttet, skal i gang med mobiliseringen og den konkrete planlægning af aktiviteterne. Hvad angår mobiliseringen i fagbevægelsen, så mangler vi bare en officiel tilbagemelding og et grønt lys fra LO, som har siddet med i den forberedende arbejdsgruppe, siger Anders Olesen.

Konference om strammerpagt

Fagbevægelsen mod Unionen har allerede planlagt en konference d. 6. februar om den Finansunion, som euro-landene aftalte i december. Finansunionen bliver det absolutte hovedspørgsmål under det danske formandskab, og spørgsmålet om Danmark skal tilslutte – selv om vi ikke er euroland -kommer til at præge den hjemlige dagsorden.

Hidtil har konsekvenserne af den nye union for de faglige og demokratiske rettigheder ikke fyldet meget i debatten, mener man hos Fagbevægelse mod Unionen.

– Det forsøger vi at råde bod på med konferencen. Vi vil gerne åbne debatten om fordele og ulemper ved EU’s finanspolitiske styring, siger Ole Jensen, FMU’s arbejdsudvalg.
.
FMU ser den aftale, som blev indgået på EU-topmødet i begyndelsen af december sidste år, som den foreløbige kulmination på udviklingen frem mod en sammentømret finanspolitisk union.

– I realiteten betyder det, at Danmark har yderst begrænset råderum til at føre en selvstændig økonomisk politik. Som i andre europæiske lande er det lønmodtagerne, der kommer til at betale prisen for de løsningsforslag, politikere bringer på banen, siger Ole Jensen.

Konference foregår i Landstingssalen på Christiansborg og der er foreløbigt tilsagn fra en række faglige debattører og oplægsholdere til konferencen:

LO sekretær Marie-Louise Knuppert, Asbjørn Wahl, Alliansen for Velferdsstaten i Oslo. Bente Sorgenfrey, formand FTF. Dennis Kristensen, formand for FOA. Simon Tøgern, sektorformand for HK Privat. Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup.

Desuden deltager der også politikere fra Folketinget og EU-parlamentet. (brink)