Forslag til nyt udstationeringsdirektiv med markante huller

Der var ingen forklaring fra EU-kommissær Thyssen på, hvorfor EU-kommissionen har pillet landenes kompetence over lønfastsættelsen ud af forslag til nyt udstationeringsdirektiv

Selvom elleve medlemslandes parlamenter har givet EU-kommissionens forslag til nyt udstationeringsdirektiv det ”gule kort”, så fastholder kommissionen sit forslag, og lovmøllen maler videre med forslaget.

Efter et gult kort, skal kommissionen enten trække et forslag, ændre det eller begrunde, hvorfor de fastholder det. Det er sket, og et forsøg på en fornyet dialog mellem kommissionen og de nationale parlamenter blev gjort onsdag, hvor en såkaldt interparlamentarisk konference blev holdt i EU-parlamentet om direktivet.

Her forklarerede beskæftigelseskommissær Thyssen endnu engang, at formålet er at stille udstationerede arbejdere bedre end med det gældende direktiv, der som bekendt kun tillader fagbevægelsen at konflikte mod udstationerede virksomheder for nogle minimumsvilkår.

Forslaget blev mødt med gult kort fra Danmark, bl.a. fordi der er pillet nogle formuleringer ud, som anerkender medlemslandenes ret til at definere løn- og arbejdsvilkår. Det fik tidligere på året de danske hovedorganisationer, LO FTF og DJØF til at advare om, at det nye direktiv ville flytte endnu mere magt til EU-domstolen. Mens dansk fagbevægelse er betænkelig, så har den Europæiske Faglige Sammenslutning helhjertet støttet kommission i at se bort fra det gule kort og gå videre med direktivet.

Kommissionen mener ikke, at direktivet strider mod EU’s nærhedsprincip, da det jo handler om de udstationerede arbejderes vilkår, og de er jo pr. definition grænseoverskridende, som Thyssen, tidligere har forklaret.

Ingen svar

– Når man læser Kommissionens meddelelse om det gule kort, så virker det som om Kommissionen ikke har forstået det danske synspunkt, sagde Enhedslisten medlem af Folketingets beskæftigelsesudvalg, Finn Sørensen på konferencen.

Han understregede at Danmark støtter princippet om at indføre ”lige løn for samme arbejde”.

– Det har vi allerede i Danmark, og det skal også gælde for udstationerede virksomheder. Udstationeringsdirektivet i dets nuværende form betyder jo det stik modsatte. Det kan kun føre til konkurrence på løn, og det har været konsekvensen, lige som det har ført til Domstolens katastrofale indgreb i konfliktretten og medlemslandenes ret til at beskytte sig imod social dumping, sagde han.

– I den forstand kan kommissionens forslag være et fremskridt, men det er faktisk et tilbageskridt, fordi det skaber stor uklarhed om definition af løn, ligesom svækker det medlemslandenes kompetence med henblik på at definere løn. Det skyldes især at kommissionen vil fjerne to vigtige bestemmelser, sagde Finn Sørensen og henviste til en formulering i det gældende direktiv om at ”definition af løn er medlemsstaternes kompetence”, og at medlemsstaterne kan sikre ”lig vilkår for vikarer”.

– Derfor er mit spørgsmål til kommissær Thyssen: Hvorfor er disse bestemmelser udeladt, og vil kommissæren genindsætte dem i forslaget, spurgte Finn Sørensen.

Det svarede hun ikke på men gentog, at medlemsstaterne har kompetencen, og at man skal have samme løn for samme arbejde på samme arbejdsplads

– Jeg opfatter det som temmelig arrogant, at hun ikke vil svare på nogle meget simple spørgsmål, om hvorfor kommissionen har fjernet nogle meget vigtige bestemmelser, som sikrer medlemsstaternes kompetence med hensyn til at definere løn og sikre lige vilkår for vikarer. Der må være en eller anden grund til at kommissionen har fjernet disse bestemmelser, og det er ærlig talt ikke betryggende, at vi ikke kan få at vide, hvorfor, siger Finn Sørensen.

Også Folkebevægelsen mod EU’s medlem af EU-parlamentet, Rina Ronja Kari efterlyser klare svar:
– Jeg synes det er højst frustrerende og utilfredsstillende, at Kommissionen fortsat ikke vil give konkrete svar på, hvorfor de har fjernet artiklen om, at landene selv definerer lønbegrebet. Dermed åbnes for at EU-domstolen kan blande sig og det vil være yderst skadeligt for vores arbejdsmarked. Det giver i høj grad følelsen af at slå i en pude, når vi forsøger at afkræve svar fra Kommissionen på disse og andre problemer siger hun.

Kommer kritik i møde

Selvom Finn Sørensen mener, at EU-kommissionens forslag er ”helt uacceptabelt” som det ligger, så ser han det også som udtryk for en indrømmelse fra kommissionen.

– Det er et reelt forsøg på at komme den voldsomme kritik af direktivet og EU-domstolens indgreb i møde. Men det er stadig uacceptabelt, for det nytter jo ikke noget, hvis det i sidste ende giver EU-domstolen endnu mere kompetence til at blande sig. Og det bliver konsekvensen, hvis det vedtages, som det ligger, så er der ikke nogen sikring af landenes kompetence over løn- og arbejdsvilkår, siger Finn Sørensen.

Og selvom kommissæren undlod at svare i denne omgang, så får hun en chance mere:
– Så let skal hun ikke slippe. Der er enighed i Folketingets Europaudvalg om, at vi skal invitere hende til et møde i København. Der håber vi på, at vi kan få hendes svar på, hvorfor landenes kompetence er skrevet ud af forslaget. Det forlyder at hun gerne vil stille op. Det kan kun gå for langsomt, siger Finn Sørensen. (brink)

.