Gennembrud i kampen mod dumping

Ny overenskomst mellem 3F og Dansk Håndværk (DH) sætter kampen mod social dumping i centrum med kædeansvar i entreprenørkæden

Dansk Byggeri kommer nu under pres, efter at 3F i denne uge indgik overenskomst med Dansk Håndværk. Her er man enige om at gøre bekæmpelsen af social dumping og ulige vilkår til et hovedspørgsmål.
Dansk Håndværk er arbejdsgiverforening for små og mellemstore virksomheder inden for byggeri, håndværk og træindustri, og har ca. 500 medlemsvirksomheder.

Den fælles byggeoverenskomst byder også på en markant nyskabelse i kampen mod social dumping, idet Dansk Håndværks medlemsvirksomheder forpligter sig til at sikre, at underentreprenørerne arbejder efter overenskomstmæssige vilkår. Med aftalen kan virksomheder under Dansk Håndværk ikke længere er bruge udenlandske underentreprenører, der underbetaler deres ansatte i forhold til overenskomsten på området.

Ved den seneste overenskomstforhandling afviste Dansk Byggeri et lignende krav om kædeansvar, bl.a. med henvisning til at det ville være ulovligt.

– Bekæmpelse af social dumping er et fælles ansvar for både arbejdsgivere og fagbevægelsen. Derfor er vi enige i, at vores medlemsvirksomheder fremover er forpligtede til at sikre, at også underentreprenørerne arbejder på overenskomstmæssige vilkår, siger Niels Techen, formand for Dansk Håndværk,

– Det nytter ikke noget, at vi klager over unfair konkurrence fra østeuropæiske firmaer, der ikke betaler skat og moms, hvis byggevirksomhederne samtidig importerer østeuropæisk arbejdskraft, der undergraver den danske arbejdsmarkedsmodel og i sidste ende økonomien i det danske samfund, siger han.

Niels Techent kan godt forestille sig fælles aktioner med deltagelse af både Dansk Håndværk og 3F mod byggepladser, der beskæftiger arbejdskraft på ikke overenskomstmæssige vilkår.

Viser vejen

Overenskomsten hæver reelt mindstelønnen fra 112 kr. til 136 kr. med det såkaldte tillæg for akkordafsavn. Mindstelønnen er vigtig, fordi det ofte vil være den udenlandske håndværkere vil arbejde på, når de er ok-dækket.

Fond opretter en fond mod social dumping, hvor arbejdsgiverne indbetaler fem øre for hver præsteret arbejdstime. Fonden skal bruges til fælles initiativer mod social dumping.

– Vi har med den fælles overenskomst vist vejen for det øvrige arbejdsmarked inden for anlæg og byggeri. Vi sætter handling bag hensigtserklæringerne om at bekæmpe social dumping på byggepladserne, siger byggegruppeformand i 3F, Peter Hougård Nielsen.

Venter på staten

– Vi har med aftalen taget et vigtigt skridt for at sikre fair konkurrence i byggeriet. Nu venter vi blot på, at myndighederne tager ansvar og lever op til statens forpligtelse til at sikre den nødvendige kontrol med udenlandske firmaer, siger Niels Techen og Peter Hougård Nielsen i en fælles udtalelse.

Fagbevægelsen har længe stået alene med kravet om effektiv kontrol med de udenlandske virksomheder. I sidst uge støttede de danske malermestre op om kravet, og nu er de mindre virksomheder i Dansk Håndværk også trætte af at vente på handling.

Niels Techen ved dog godt, at en overenskomst ikke alene kan skabe ordnede forhold på det danske arbejdsmarked, og han efterlyser, at myndighederne i langt højere grad tager problemet alvorligt:

– Det nytter ikke, hvis politikerne ikke er parate til at udstyre myndighederne med både det nødvendige værktøj og ikke mindst ressourcer til, at de kan gribe hurtigt og effektivt ind, når der er meldinger om virksomheder, som ikke er tilmeldt RUT-registret. I sidste ende er det et spørgsmål, om der overhovedet skal findes en dansk byggesektor, eller om vi må indstille os på, at danske bygge- og anlægsopgaver udføres af udenlandske byggearbejdere. Dansk Håndværk og 3F har med vores overenskomst vist vejen for de øvrige parter på arbejdsmarkedet. Nu venter vi på politikerne, siger han. (brink)