Grækenland smider 15.000 tjenestemænd på gaden

Græske tjenestemænd fyres efter krav fra Trojka, samtidig åbner regeringen for at staten kan gå under mindstelønnen

Søndag nat vedtog det græske parlament en lovpakke, som betyder fyring af 15.000 statstjenestemænd inden for det næste halvandet år. Fyringerne var et af kravene fra den såkaldte Trojka (EU, Centralbanken og Valutafonden) for at frigive næste rate af nødlånet til landet.

Allerede inden udgangen af maj vil de første 2000 miste jobbet, mens resten bliver fyret inden udgangen af 2014.

Loven af de tre partier i koalitionsregeringen og godkendt med stemmerne 168 mod 123.

Fjernelsen af de 15.500 tjenestemandsstillinger er et brud på de seneste 100 års tradition. Siden 1911 har det været nedfældet i samtlige græske forfatninger, at statsansatte er beskyttet mod masseafskedigelser.

Undergraver mindsteløn

Debatten i parlamentet var ophidset, ikke mindst da finansministeren få minutter før afstemningen præsenterede en ”tilføjelse” til lovkomplekset, som giver lokale myndigheder mulighed for at ansætte folk til under den lovfæstede mindsteløn.

Kommunerne kan nu ansætte unge under 25 i midlertidige job til en løn på 427 euro om måneden, det er ca. 80 euro mindre end den gældende mindsteløn for unge. Folk over 25 kan nu ansættes i kommunerne for 490 euro om måneden, det er 90 euro under mindstelønnen.

Trods oppositionens protester over at få forelagt en undergravning af mindstelønnen med få minutters varsel blev den vedtaget sammen med resten af pakken.

Finansminister Yannis Stournaras medgav, at det er en lav løn:
– Det er rigtigt at 490 euro er en lav løn. Men husk på, at vi taler om arbejdsløse. Det vil blive en lettelse for dem, sagde han.

Nedskæringspakken er blot den seneste i den række af ”finanspolitiske stramninger”, som Grækenland har gennemført som betingelse for at låne penge hos Trojkaen.
Siden krisens start i 2008 er Grækenlands økonomi skrumpet med næsten 25 procent. Arbejdsløsheden er vokset til 27 procent, og grækernes disponible indkomst er de seneste fire år reduceret med næsten en tredjedel. (brink)