Grib chancen for et fair arbejdsmarked

Mere om emnet

Byggefagenes Samvirke i København efterlyser, at Beskæftigelsesministeren bruger sit flertal for at få en ”Social Protokol” mod løndumping i EU

Byggefagenes Samvirke i København opfordrer i åbent brev Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til at få sat Social Protokol på EU’s dagsorden.

– Det samfund, vi kendte før Corona-krisen, bliver på mange måder ikke det samme efter, sagde statsministeren. Klogt sagt. Meget i samfundet er under opbrud. Både i Danmark og i Europa. Det er derfor nu, vi har chancen for at tænke langsigtet. En social protokol til EU-traktaten vil skabe grundlaget for et retfærdigt arbejdsmarked, som ikke overlader det til vikarbagmænd og løntrykkere at bestemme, hvordan vores liv og helbred skal være, skriver de.

I brevet henviser byggefagene til den aktuelle coronakrise, som har vist, at social dumping og ikke bare fortsætter men også betyder betydelig sundhedsfare både for danske og udenlandske arbejdere.

– Vi har oplevet en række situationer, hvor kolleger, som er sendt hertil af udenlandske underentreprenører, er fortsat med at komme ind på byggepladserne. Her arbejder og bor de tæt og ikke altid under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold uden at have været i karantæne. Var det en af de fejl, Mette Frederiksen talte om? Ja, bestemt. Det var ikke en fejl, at der kommer kolleger hertil udefra. Men at der ikke var de samme regler for dem, som for os andre. Virus kender ikke forskel på folk, den smitter bare. Det må vi lære af, skulle der komme en ny situation i fremtiden. For eksempel, at vi har de love og regler, der er nødvendige, skriver Byggefagene.

Men det er ikke kun i byggefagene, man står med det problem, påpeger de, og henviser til de mange smitteudbrud på de tyske slagterier, hvor rumænske kolonnearbejdere har er hårdt ramt af virussen.

De rumænske slagtere er ansat af net af vikarbureauer og arbejder til lav løn og er indkvarteret under usle forhold.

Da Mette Frederiksen og regeringen i marts valgte at lukke Danmark på grund af Corona-pandemien, skete det ud fra et forsigtighedsprincip: hellere på den sikre side, end ikke. Det ser på mange måde ud til have virket efter hensigten. Heldigvis, også selv om der er blevet begået fejl. For som statsministeren sagde: det er nyt land, vi betræder.

Det gælder også for os i byggefagene. Vi har oplevet en række situationer, hvor kolleger, som er sendt hertil af udenlandske underentreprenører, er fortsat med at komme ind på byggepladserne. Her arbejder og bor de tæt og ikke altid under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold uden at have været i karantæne. Det er løn- og sundhedsdumping, der sætter liv på spil, mener byggefagene.

Det er ikke nyt, at der foregår social dumping i byggefagene i Danmark, på slagterierne i Tyskland og mange andre steder. Men der skulle en Coronakrise til, før de tyske politikere tog problemet alvorligt. Den tyske regering har meldt ud, at det skal være slut med at slagterierne udliciterer ansættelsen af deres medarbejdere.

Strider mod EU-lovgivningen

– Men de tyske slagteriarbejdsgivere har ikke tænkt sig at opgive adgang til billig arbejdskraft så let. De har annonceret, at de vil gå rettens vej mod lovindgreb, som pålægger dem at ansætte folk direkte og ikke via vikarnetværk. For det strider mod EU’s principper for det indre marked, hvor bl.a. arbejdskraft skal kunne flyde frit mellem landene, hedder det i Byggefagenes åbne brev.

– Europæisk fagbevægelse, EFS, har givet et klart bud på, hvordan man kan sætte en stopper for den situation: tilføj en social protokol til EU-traktaten. Den skal sikre, at hvis der er konflikt mellem EU-retten og landenes faglige regler og aftaler, så er det de sidste, der har forrang.

Byggefagene minder ministeren om, at partierne bag den nuværende regering tidligere var enige om, at støtte en Social Protokol i EU.

Under Løkke-regeringen blev forslaget diskuteret i Folketinget. Det fik opbakning af S, Enhedslisten, SF, de Radikale og Alternativet også Dansk Folkeparti var med et stykke af vejen men sprang i målet.

– Siden har det politiske billede ændret sig, og i dag er der en anden regering. Situationen er nu den, at der er flertal for forslaget uden at være afhængige af Dansk Folkeparti. Vi vil derfor opfordre dig til at tage sagen op og få den sat på dagsordenen i EU, skriver Byggefagene, og minder Peter Hummelgaard om, hvad han selv sagde under debatten i Folketinget:

– Grib chancen, Peter, for som du sagde, da det blev diskuteret i Folketinget sidst, så vil en social protokol ”faktisk være et af de få redskaber, der er, til at sikre, at der er en bedre balance mellem på den ene side det indre marked og på den anden side i særdeleshed nogle af de rettigheder, lønmodtagere har, men også respekten for lønninger og arbejdsforhold,” slutter det åbne brev. (brink)