Havnearbejderne har tradition for sammenhold, her demo i Portugal

Havnearbejdere sikrer sig nye opgaver

Siden nytår har havnearbejderne på verdensplan sikret sig retten til al surringsarbejde på fragtskibe

Det Internationale Transportarbejderforbund, ITF fik i 2018 kæmpet en global overenskomst igennem, som betyder at al surring på fragtskibe skal udføres af havnearbejdere de steder, hvor det er muligt. Aftalen omfatter den største del af verdens handelsflåde.

Surringen handler om at sikre at containere, biler, og andet gods er forsvarligt fastgjort under sejladsen.

– Surring er både hårdt og farligt arbejde, men vitalt for at sikre at gods, skibe og søfolk når sikkert frem, fastslår ITF. Selv om arbejdet også i tidligere aftaler har været forbeholdt havnearbejdere, så er det blevet ignoreret, og det har i stor stil været overladt til søfolk at stå for surringen.

– Rederierne vil speede arbejdet op mens de er i havn eller spare penge ved ikke at hyre havnearbejdere til jobbet. I stedet får søfolkene besked på at lave arbejdet, og får intet eller meget lidt for det ekstra arbejde, skriver ITF,

Samtidig er surring i en tid med voksende automatisering og digitalisering en vital kilde til arbejde, som kan sikre jobs for havnearbejderne i de europæiske havne.

Derfor har ITF sammen med de tilsluttede nationale forbund har arbejdet for en bindende overenskomst siden 2015. Også i Danmark har 3F Transport arbejdet med at sikre surringen til havnearbejderne.

Godt på vej i danske havne

Derfor er det et vigtigt skridt fremad for havnearbejderne, at den nye overenskomst gør det stjerneklart, at surringen er havnearbejdernes gebet.

– Vi har taget overenskomsten 100 procent til os, den kom til rette tid, og vil have det hele. Bortset fra i Aalborg, så er det et nyt stykke arbejde, så det er ikke så ringe, siger Ole Nors, næstformand i 3F Aalborg.

Allerede tilbage i 2015 fik havnearbejderne et protokollat ind i overenskomsten, som handlede om at sikre, at når det blev udviklet ny teknologi på området, så tilfaldt arbejdet havnearbejderne.

– Vi går konstruktivt til det, nu har vi fået retten til surring, og vi har det allerede på plads for en stor procentdel af flåden. Nu har vi en proces, hvor vi bokser for at få det hele med, det kommer ikke bag på os, at der stadig er nogen, som prøver at omgå det. Overenskomsten har kun været i kraft i 2 måneder og 9 dage, og aftalen giver os klagemuligheder, hvis den ikke bliver overholdt, så indrapporterer vi det til ITF, siger Ole Nors. (brink)