”Havnedom er en krigserklæring mod fagbevægelsen”

LO Oslo og Transportarbejderforbundet kalder til protestmøde onsdag mod Højesteretsdom, som kriminaliserer havnearbejderblokade i Drammen

Trods juletrængsel og alarm i Oslo, så får fredagens højesteretsdom mod havnearbejderne i Drammen LO Oslo og Transportarbejderforbundet til at indkalde til en hurtig protestdemonstration mod dommen, som de kalder en decideret krigserklæring mod fagbevægelsen.

Som omtalt i går, så afgjorde den norske Højesteret den langvarige strid mellem havnearbejderne i Drammen og det danske firma Holship sagen til arbejdsgivernes fordel.

Højesteret slog fast, at blokaden mod firmaet var i strid med den såkaldte EØS-aftale, som Norge har indgået med EU, og som forpligter landet til at følge reglerne for EU’s indre marked. Retten mener, at blokaden er ulovlig i henhold til både i EØS-aftalens regler om etableringsfrihed.

– Uden konfliktret ingen overenskomster. Højesteret har tilsidesat vigtige faglige rettigheder. Højesterets flertal har bestemt at EØS-aftalen trumfer internationale aftaler som ILO-konvention 137, norske love og overenskomster. Og ikke mindst har den frataget havnearbejderne kampretten og strejkeretten, siger formanden for Norsk Transportarbejderforbund, Lars Johnsen i en udtalelse i forbindelse med indkaldelsen til demonstrationen.

– Højesteret har til tilsidesat vigtige faglige rettigheder for EU-retten. Det kan vi ikke acceptere. Retten giver EØS-aftalen forrang foran overenskomsten og ILO-konventioner. Dommen i Holshipsagen gav virksomheden medhold i, at det var ulovligt at bruge blokade som kampskridt for at opnå overenskomst. Det er det eneste kampskridt havnearbejderne kan bruge mod genstridige arbejdsgivere for at få en overenskomst. Det vil på sigt føre til at det bliver umuligt at videreføre de gældende overenskomster i de norske havne, siger Lars Johnsen. 

De fire friheders forrang

Med dommen får EØS aftalens artikel 31 forrang for FN’s ILO-konventioner. I præmisserne til dommen hedder det: ”Uanset hvordan ILO-konvention 137 artikel 3 skal forstås, så må den efter EØS-lovens § 2 stå tilbage for etableringsretten efter EØS-aftalens artikel 31.”

– Det betyder, at de fire friheder og etableringsretten tilsidesætter andre internationale aftaler som sikrer sociale og sikkerhedsmæssige vilkår, siger Lars Johnsen.

Den omtalte ILO konvention 137 artikel 3 siger, at ”registrerede havnearbejdere skal have fortrinsret ved tildeling af havnearbejde.”

Benzin på bålet

Dommen siger præcis det modsatte af, hvad norsk LO har sat som forudsætning for at Landsorganisationen stadig støtter norsk medlemskab af EØS og dermed EU’s indre marked. På sidste kongres vedtog LO et kompromis, som sagde, at LO går ind for EØS-aftalen under forudsætning af, at norsk lov og faglige rettigheder står over EØS-aftalen.

Men når Højesteret giver EØS-aftalen forrang fremfor en ILO-konvention og norske love og overenskomster, viser det, at de forudsætningerne LO har sat for EØS-aftalen er brudt, mener man i ”Nej til EU”.

– Hvordan kan regeringen og stortingsflertallet sidde stille og se på, at på at EU-lovgivning og EØS-aftalen pålægger Højesteret og norske domstole retsafgørelser som systematisk tager arbejdsgivernes og NHO’s (arbejdsgiverforeningen red.) parti, og svækker fagforeningerne og arbejdernes rettigheder, spørger formanden for Nej til EU, Kathrine Kleveland.

”Nej til EU” mener, at konsekvensen må være at LO nu siger nej til EØS.
– Dommen viser endnu en gang, at EØS og Bruxelles overstyrer det norske arbejdsmarked. Den skadelige dom, som overtrumfer reglerne på det norske arbejdsmarked og ILO’s bestemmelser, må betyde at LO sætter foden ned i tråd med LO-kongressen vedtagelse og siger nej til EØS, siger Boye Ullmann, formand for Nej til EU’s faglige udvalg.

– Det er selve kernen i det europæiske unionsprojekt – konkurrenceretten og den fri etableringsret i EU-retten – som gør, at Højesteret nu fratager havnearbejderne både overenskomsten og muligheden for at bruge blokade i konflikten med rederiet Holship i Drammen, siger han.

EL- og IT forbundet har allerede udarbejdet forslag til LO-kongressen om at træde ud af EØS-aftalen.

Ifølge det norske netmedie ”Nationen” så vil Transportarbejderforbundets formand, nu have de øvrige LO-forbund med til at kræve at Norge genforhandler EØS-aftalen eller opsiger den helt. (brink)