Hjorten åbner sluserne for løntilskud

Nye EU regler lemper betingelserne for, hvornår private virksomheder kan få løntilskud til ansættelse af ledige, men beskæftigelsesministeren lader de samme regler gælde for de offentlige arbejdsgivere. Det kan åbne en ladeport for aktiveringscirkus, hvor ordinære stillinger besættes med ledige, siger konsulent i FOA, Ole Jensen.

I en situation, hvor fyringsrunderne synes uden ende, har beskæftigelsesministeren hastet en ny bekendtgørelse igennem, som fra første januar lemper reglerne for løntilskud.
Selvom lempelsen til det private erhvervsliv kommer efter krav fra EU, så gælder de nye regler også for de offentlige arbejdsgivere.
De nye regler for ansættelse af ledige med løntilskud, lemper det såkaldt merbeskæftigelseskrav. En arbejdsgiver kan få løntilskud til ansættelse af en ledig, hvis blot der ikke er fyret nogen inden for de sidste tre måneder.
Merbeskæftigelseskravet har skullet dæmme op for spekulation i løntilskud. Oprindeligt var kravet, at der skulle være tale om nyt eller andet arbejde for at kunne få løntilskud. Men de lempede regler åbner for at erstatte ordinært ansatte med ledige i løntilskud. Ole Jensen forventer, at det i første omgang først og fremmest vil ramme den offentlige sektor.

Harmoniserede regler for dagpenge- og bistandsmodtagere

Lempelsen falder sammen med, at regeringen vil harmoniserer reglerne for løntilskud til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.
I lyset af kommunaliseringen af Jobcentrene er det ”uhensigtsmæssigt” med forskellige regler for de to grupper. Derfor skal reglerne harmoniseres, bl.a. skal det eksisterende kvotesystem for offentligt løntilskud udvides til også at omfatte kontant- og starthjælpsmodtagere.
Den samlede kvote, som de offentlige arbejdsgivere skal stille til rådighed i 2009 er pt. på 13.200, men det er ikke klart, om den skal udvides i lyset af krisen og inddragelsen af bistandsklienter i kvoten.
(Kvoten er det antal løntilskudsjob, som de offentlige arbejdsgivere tilsammen er forpligtet til at ”aftage” fra Jobcentrene).

Bølge af løntilskud

– Fagbevægelsen kan ikke leve med, at vi nu får en bølge af løntilskudspersoner, som truer de ordinære jobs. Det vil øge både antallet og presset fra ledige, som vil blive aktiveret især i kommunerne, siger Ole Jensen.
Han forudser et aktiveringscirkus, hvor et voksende antal ledige skal aktiveres, de kommer til at afløse hinanden, i det der nu er ordinære stillinger.
– Samtidig med at ledigheden vokser eksplosivt udvides gruppen med bistandsklienter. Det betyder yderligere 60 – 70-tusind flere, som står til at blive aktiveret. Det er nødvendigt sætte hælene i, vi skal væk fra de passive løntilskud, hvor folk piskes ind i noget, de ikke ønsker. I stedet er der brug for et nyt redskab, som opkvalificerer og rekruttere ledige til regulære job, siger Ole Jensen. 
– De penge, som i dag bruges til passive løntilskud, hvor folk bare opbevares, kunne i stedet bruges aktivt til at rekruttere og opkvalificerer ledige til den offentlige sektor. Det vil ikke være i strid med EU-reglerne, siger han. (brink)