Hvad skal Danmark efter Brexit

Fagbevægelsen mod Unionen og Folkebevægelsen mod EU inviterer til  virtuel debat om EU og Danmark efter Brexit.

På grund af coronarestriktioner, holdes de to sidste møder i rækken af lokale møder virtuelt. Disse to skulle have været afholdt i henholdsvis Vejle og Skive.

Datoer:

Lørdag d. 28. november kl. 13.00 – 15.00. 

Mandag d. 30. november kl. 19.00 – 21.00

Da vi forsøger at fastholde møderne som debatarrangementer, kræver deltagelse tilmelding. Når du er tilmeldt, vil du modtage et link, hvorfra mødet foregår.

Tilmelding foregår på en tilmelding på Folkebevægelsens hjemmeside her.

PROGRAM:

  1. Velkommen og introduktion af projektet
  2. Film: “Efter Brexit: Hvor er EU på vej hen?”
  3. Diskussion/debat på baggrund af filmen: Hvad er fordele, ulemper og konsekvenser ved et tættere EU-samarbejde? Og hvilken betydning har det for Danmark?
  4. Afrunding/opsamling
  5. Farvel (og forhåbentlig på gensyn)

I forbindelse med møderækken har arrangørerne produceret fem faktaark, som kan hentes her i pdf-format:

Faktaark:

Danmarks fremtid i EU efter Brexit

EU’s klimaplan utroværdig

Krav om ny EU-mindsteløn påtvinges Danmark

Unødig EU-spændetrøje om den offentlige økonomi

En social protokol eller et femte forbehold